Обчисліть найменший додатній період функції y=tg(2x-3π÷4)

Обчисліть найменший додатній період функції y=tg(2x-3π÷4)

Ответы:
Даня Евсеенко
31-01-2010 18:28

y = tgx               у этой функции период = π у = tg2x             у этой функции период = π/2 что касается 3π/4 , то это сдвиг по оси х и на период не влияет.