Обчисліть найменший додатній період функції y=tg(2x-3π÷4)

Обчисліть найменший додатній період функції y=tg(2x-3π÷4)

--> ЧИТАТЬ ОТВЕТ <--