обчисліть масу розчину калій гідроксиду з масовою часткою розчиненої речовини 11,2% необхідну для нейтралізації розчину етанової кислоти масою 250 г із масовою часткою кислоти 12%

обчисліть масу розчину калій гідроксиду з масовою часткою розчиненої речовини 11,2% необхідну для нейтралізації розчину етанової кислоти масою 250 г із масовою часткою кислоти 12%

Ответы:
Марина Чумак
11-02-2010 06:47

Дано: ω(КОН)=11,2% або 0,112 m(розч. CH3COOH)= 250 г ω(СН3СООН) = 12% або 0,12 Знайти: m(розч. КОН)=? М(КОН) = 56 г/моль m(CH3COOH)= 250 г*0,12 = 30 г М(СН3СООН)=60 г/моль n(CH3COOH)=30 г/60 г/моль=0,5 моль СH3COOH + KOH = CH3COOK + H2O З РХР слідує, що n(KOH)=n(CH3COOH)=0,5 моль m(KOH) = n(KOH)*M(KOH) m(KOH) = 0,5 моль*56 г/моль = 28 г m(розч.КОН) = m(KOH)/ω(KOH) = 28 г/0,112 = 250 г Відповідь: 250 г