Ребята плиз !!! Математика

Ребята плиз !!! Математика

--> ЧИТАТЬ ОТВЕТ <--