(CuOH)2CO3+ 4HCl = 2CuCl2 + 3Н2O + CO2 напишите пж ионное уравнение!!

(CuOH)2CO3+ 4HCl = 2CuCl2 + 3Н2O + CO2 напишите пж ионное уравнение!!

--> ЧИТАТЬ ОТВЕТ <--