Ебекор адам, баытты болу, ебек ету, адал болу, ата-ананы аылы, ебектегі табыс, мият дайындалу, оу озаты, депті бооу сз тіркестерін атыстырып шаын шыарма жазу

Ответы:
МИЛОСЛАВА ГОРСКАЯ
29-01-2019 12:42

Ануш Соколенко
30-01-2019 00:28

Адам баласы алдымен оку битиреди .Оку озаты боп .Тандаган мамандыгына мукият болуы керек .Одан ари жумыс табу енбек ету.Енбеги табыс акелип,ата-анасына кол ушын беру.Оз енбегине адал болса ,оган жумыс сатысымен жогарлау киын емес.Енбеккор алам аркашанда бакытты ойткени "енбектин наны ,жалкаудын жаны татти "деген.

Похожие вопросы: