Розкладіть на множники вираз 12x^2-12x+3

Ответы:
Петя Игнатенко
05-03-2019 18:47

3(4х-4х+1)=3(2х-1) -----------------------------