Функції? Що називається функцією, та які бувають функції?

Що називається функцією, та які бувають функції?

Ответы:
Дашка Андрющенко
10-03-2019 15:41

Залежність змінної y від змінної x називається функцією, якщо кожному значенню x відповідає єдине значення y. При цьому x називають аргументом (незалежною змінною), y - функцією (залежною змінною). Функція бува: парною, непарною, зростаючою, спадною, періодичною з періодом T,обернена