Реферат: Банківський облік і аудиТ 2

Контрольна робота

з дисципліни “БАНКІВСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ ”

з спеціальності «Банківська і страхова справа»

За розділом навчального плану

«3. Склад і класифікація об’єктів
бухгалтерського обліку в комерційному банку.»

П.І.Б. методиста Ємельянова Тамара Іванівна

3. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку.

Возможно вы искали - Реферат: Основные характеристики малых предприятий

Всі об’єкти бухгалтерського обліку в комерційному банку поділяють на чотири групи:

1) господарські засоби та їх розміщення (основні й оборотні);

2) ресурси (джерела утворення) господарських коштів;

3) функціональні обов’язки банку (статутна діяльність – процес здійснення послуг);

4) фінансові результати статутної діяльності.

Похожий материал - Реферат: Формулы из конспекта лекций

До господарських засобів комерційного банку належать:

- грошові кошти;

- матеріальні цінності;

- дебіторська заборгованість (видані кредити);

- відвернуті кошти.

Очень интересно - Реферат: Бюджетирование в системе финансового менеджмента

Кожна з названих груп засобів має певний склад.

Так, до грошових коштів належать:

- грошові кошти в касі банку – готівка в вигляді національної валюти (гривні) та в валюті іноземних держав (долари США, німецькі марки тощо);

- кошти на кореспондентських рахунках, що зберігаються в НБУ та в інших банках на правах кореспондентських відносин у національній валюті або валюті іноземних держав, розміщеної в банках країни або в банках іноземних держав;

- кошти, вкладені в цінні папери (акції, облігації, векселі,

Вам будет интересно - Реферат: Активи як найважливіший об єкт бухгалтерського обліку економічна сутність зміст принципи кла

зобов’язання державної скарбниці, сертифікати тощо);

- кошти на зервному рахунку в НБУ.

Другу категорію господарських засобів банку становлять матеріальні цінності (майно), тобто:

- основні засоби – предмети, що мають тривалий термін експлуатації – більше одного року. Для відшкодування їхньої вартості банк щомісячно нараховує знос (амортизацію) з включенням його суми в видатки. Норми зноси встановлюються державою, вони єдині для всіх підприємств та установ;

- нематеріальні активи – вартість права користування землею, водою, будовами, приміщеннями, ліцензіями, патентами, маркетинговими послугами, програмним продуктом і т.і. ЇІхня вартість відшкодовується також частинами, що включаються в видатки банку через нарахування зносу, норми якого встановлюються банком самостійно;

Похожий материал - Реферат: 1С Бухгалтерия: ответы на вопросы

- малоцінні й швидкозношувані предмети (МШП);

- господарські матеріали – запасні частини, папір, бланки, канцелярські товари, фарба тощо; списуються ті включаються до складу видатків банку по мірі використання в сумі фактичних витрат на їхнє придбання.

Далі, третю групу господарських засобів становить дебіторська заборгованість, тобто кошти, які винні банкові його позичальники. Ці суми звичайно мають чималу питому вагу в господарських засобах банку й свідчать про обсяг наданих ним кредитів. Наявність кредиторської заборгованості забезпечує надходження коштів в дохід банку і отримання прибутку. Дебіторскька заборгованість належить до поняття “вартість, що самозростає”, позаяк видані кредити (позики) повертаються й погашаються позичальником з відсотками. Кредити поділяються на:

- короткострокові й довгострокові позички, видані клієнтам;