Функції? Що називається функцією, та які бувають функції?

Що називається функцією, та які бувають функції?

Ответы:
Дашка Андрющенко
10-03-2019 15:41

Залежність змінної y від змінної x називається функцією, якщо кожному значенню x відповідає єдине значення y. При цьому x називають аргументом (незалежною змінною), y - функцією (залежною змінною). Функція бува: парною, непарною, зростаючою, спадною, періодичною з періодом T,обернена

Также наши пользователи интересуются:

Пачатки теорії імовірності? судебные штрафы?
Картинка с текстом вопроса от пользователя Мадина Сотникова

⭐⭐⭐⭐⭐ Лучший ответ на вопрос «Функції? » от пользователя Мадина Сотникова в разделе Математика. Задавайте вопросы и делитесь своими знаниями.

Открой этот вопрос на телефоне - включи камеру и наведи на QR-код!