Беларуская мова

Помогите найти однокоренные слова по Белорусски. Слова - На узлеску, Птушыны, Прал?
Можно перенести слова: неабежава-ныя?
Пра якi кiнафiльм можна напiсаць пераказ?
Помогите дописать 2 столбик
Беларуская мова. Якi суфiкс у словах лiпка,бярозка,кленiк,дрэуцы,ветрыку,лiсцiкi,галi?
Звуко буквений аналіз слова військовий
Мазоль на беларуском какого рода
Описание синицы на татарском языке
Помогите пожалуйста составить тест по Белорусской мове на Темы: Правапіс спалу?
Спішыце,устаўляючы прапушчаныя спалучэнні літар:алімп..яды,д..гназ,акс..ма,патэнц..
Выпішыце толькі тыя словы,у якіх спалучэнне галосных перадаецца на пісьме як ІЁ(Ы?
Разабраць слова забялели па саставу
Помогите найти пабуджальныя сказы
С какой буквы пишется "М(м)ележавы творы" ? и какое правило к этому?)
Рыфма к слову "ПРЫЙШОУ". помогите!!срочно надо. Даю 50 б
Помогите упр 103 3клас
Выпішыце словы з прыстаўным гукам {в }: востраў, вуліца, волас, валун, восень, водны,
Запішыце словазлучэнні па-беларуску: горькая полынь - ..., лёгкая пыль - ..., жирный гу
Как будет на Белорусском Семнадцатого
Мне патрэбна 9 сказаў з даданай акалічнаснай часткай на беларускай мове