Адгадайце загадку пырх з галiнкi на сняжок Сам чырвоны як сцяжок

--> ЧИТАТЬ ОТВЕТ <--