Вызначыце у словах нацискныя склады. З нацискных складоу састауце новыя словы. 1. Малины, рамонки. 2.Рака, шафа. 3. Маша, Милана, Коля. Запишыте словы, якия атрымалися, абазначце у их нациск.

алины, рамонки. 2.Рака, шафа. 3. Маша, Милана, Коля. Запишыте словы, якия атрымалися, абазначце у их нациск.

--> ЧИТАТЬ ОТВЕТ <--