Билеты: ЗНО география 2010 с ответами

Яка характеристика річки Совки, зроблена за планом місцевості, є правильною?

А річка Совка тече з північного сходу на південний захід
Б правий берег річки Совки крутий, обривистий
В річка Совка є правою притокою Вершиці
Г береги Совки у нижній течії вкриті рідколіссям

О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія:Загальна географія:Підруч. Для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2005.- § 6,7,9
Наша планета. Атлас для 6кл.-К.:ІПТ, 2003, 2004.-ст. 8-9
Загальна географія.Атлас-хрестоматія для 6 кл.-К.:НВП «Картографія», 2003,2004, ст..10-11 Які процеси в літосфері є основною причиною землетрусів на планеті?
А рух магми від астеносфери до поверхні Землі
Б розривні рухи та зміщення пластів літосфери
В повільні вертикальні рухи літосфери
Г повільні горизонтальні рухи літосфери О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія:Загальна географія:Підруч. Для 6 кл.загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2004.- § 11 Де зосереджені найбільші запаси прісної води на планеті?
А у річках
Б в озерах
В у льодовиках
Г у водосховищах С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 11 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл.-К.:ІПТ, 2002-2008, ст. 17 На схемі зображено
А циклон Південної півкулі.
Б антициклон Південної півкулі.
В циклон Північної півкулі.
Г антициклон Північної півкулі. С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 7 Як пояснити пристосованість рослин тундри до боротьби із засухами, якщо тундрово-глеєві ґрунти перезволожені?
А ґрунтова волога містить підвищену концентрацію розчинених солей
Б рослини тундри зберегли це пристосування з дольодовикового періоду
В влітку волога міститься лише на поверхні ґрунту і не просочується в глибину
Г в умовах інтенсивного випаровування холодний ґрунт ускладнює поглинання вологи корінням рослин С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 41 Який висновок було зроблено М.М. Миклухо-Маклаєм на основі досліджень, проведених на березі затоки Астролябія (нині Берег Маклая)?
А острови між Австралією та Євразією мають материкове походження
Б народи планети знаходяться на різних етапах демографічного переходу
В виникнення расових відмінностей зумовлене природними умовами життя людей
Г аборигени Австралії та Океанії є вихідцями з Південної та Східної Азії О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія:Загальна географія:Підруч. Для 6 кл.загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2004.- § 44 Яка причина утворення стокових вітрів у прибережній зоні Антарктиди?
А зміна полярного дня і полярної ночі, що обумовлює великі сезонні амплітуди температури
Б велика різниця атмосферного тиску над внутрішніми областями материка і над оточуючими водами океанів
В відмінності у рельєфі: східна частина материка – це підвищене льодовикове плато, а західна – низовинна
Г льодовиковий покрив не утворює значних перешкод на шляху вітрів С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 37 Прочитайте нотатки із щоденника мандрівника: «… біля води зіпнувся на коріння мангровий ліс. По місточках можна дійти до таблички з відомими ще зі шкільних років координатами. Стою на краю материка: попереду ніби пропливають казкової краси острівці, а на північному сході контрастом здіймаються портові крани промислового півдня Сингапуру…». Про який материк і його крайню точку йдеться?
А Євразію, мис Піай
Б Австралію, мис Йорк
В Африку, мис Рас-Гафун
Г Південну Америку, мис Паріньяс С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 44 Географія материків і океанів. Атлас для 7 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 1999-2005.-ст. 2-3, 38-39. У процесі вкорінення магми в товщу земної кори по розломах рифтової зони Східної Африки сформувалися родовища
А нафти і природного газу.
Б кам’яного вугілля і графіту.
В мідних і кобальтових руд.
Г алюмінієвих та ртутних руд. С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 20
Географія материків і океанів. Атлас для 7 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 1999-2005.-ст. 21
Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл.-К.:ІПТ, 2002-2008, ст. 14 Якщо на рівнинних просторах серед моря злакових трав з’являється безгорбий верблюд, проноситься пара мустангів, сторожко пригинає голову страус нанду, і лише вітер здаля доносить голоси гаучо, то це – заповідна територія, де охороняється вцілілий острівець
А степів Середньої Азії.
Б прерій Північної Америки.
В пампи Південної Америки.
Г саван півострова Індостан С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 34 У Центральних районах Аляски з’явилися ділянки лісу, на яких дерева похилені в різні сторони під різними кутами. Науковці назвали першопричину цього явища – глобальне потепління. Який проміжний процес виник унаслідок потепління і спричинив появу «п’яних лісів».
А прискорений розвиток біомаси
Б збільшення водності річок
В виснаження ґрунтів
Г танення вічної мерзлоти О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія: Загальна географія: Підруч. Для 6 кл.загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2005.- §21 Яку тварину було завезено в Америку іспанськими конкістадорами?

(Коня) С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 34 Які острови мають вулканічне походження?
А Гавайські
Б Мальдівські
В Філіппінські
Г Великі Зондські О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія: Загальна географія:Підруч. Для 6 кл.загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2005.- §22 Чому Австралія є найпосушливішим материком?
А територія материка розміщена переважно у тропічному поясі з високим тиском
Б центральна частина Австралії з усіх сторін оточена горами
В з Антарктики в глиб материка проникають сухі та холодні повітряні маси
Г біля берегів Австралії проходять лише холодні океанічні течії С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 28 Територія України удвічі більша за територію
А Італії.
Б Франції.
В Білорусі.
Г Молдови. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§ 34
Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл.-К.:ІПТ, 2002-2008, ст. 6-7

Розгляньте таблицю, яку склали геологи, досліджуючи відслонення. Визначте сумарну товщину (м) гірських порід палеозойського віку

Порода Геологічний період Товщина (м)
Пісок Палеогеновий 10
Вапняк Юрський 6
Вугілля Кам’яновугільний 3
Глина Кембрійcький 11
П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 34.
Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: «Бліц», 2004., ст. 53
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст.9
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст. 10 У якому напрямку посилюється континентальність клімату України?
А з північного заходу на південний схід
Б з південного сходу на північний захід
В зі сходу на захід
Г з півдня на північ П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 52-59
Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: «Бліц», 2004., § 21
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст.14-15 Долиною якої річки проходить межа Тернопільської та Хмельницької областей?
А Тиси
Б Збруча
В Десни
Г Інгулу Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст.6-7, 16 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст. 8-9. З якими тектонічними структурами, позначеними цифрами на картосхемі, пов’язані основні басейни, райони та родовища залізних руд в Україні
А 2, 12
Б 6, 13
В 3, 7, 10
Г 1, 4, 9 П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 32, 46-47.
Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: «Бліц», 2004., § 15-18
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст.9, 12-13
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст. 10 Визначте фізико-географічну провінцію (край) України, для якої характерними є наведені у таблиці типові ґрунти, рослини і тварини.

Ґрунти: сірі лісові, чорноземи типові
Рослини: дуб, липа, ковила, типчак, шалфей лучний
Тварини: перев’язка, хохуля, сапсан, дрофа

А Українські Карпати
Б Західноукраїнська лісостепова
В Середньоруська лісостепова
Г Кримська південностепова П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 121-127.
Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: «Бліц», 2004., § 42
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст. 18-25
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст.20-23 Який бальнеологічний курорт сформувався у Закарпатті?
А Миргород
Б Саки
В Шаян
Г Слов’янськ П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 354 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст.46 Укажіть один із основних чинників найвищих в Україні темпів скорочення населення у Чернігівській області.
А середня густота населення одна з найнижчих в Україні
Б рівень урбанізації в області вищий середнього в Україні
В кількість жінок перевищує кількість чоловіків
Г частка літніх людей вдвічі перевищує частку дітей П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 147
Ф.Д.Заставний. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Навчальна книга, 2006-2008, §6 Прикладом розвитку господарства України екстенсивним шляхом є
А механізація робіт з реконструкції залізничних шляхів
Б перехід фермерів на вирощування урожайних гібридів овочів
В збільшення кількість виробників будівельних матеріалів
Г підвищення кваліфікація працівників деревообробної галузі П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 172-174
Ф.Д.Заставний. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Навчальна книга, 2006-2008, §13 Які галузі паливної промисловості розвинені у Волинській області?
А буровугільна і сланцева
Б кам’яновугільна і торфова
В нафтова і газова
Г кам’яновугільна і буровугільна П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 180-186 Ф.Д.Заставний. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Навчальна книга, 2006-2008, §14 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст. 34 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, Який центр енергетичного машинобудування України спеціалізується на виробництві потужних турбін для всіх типів електростанцій?
А Краматорськ
Б Київ
В Львів
Г Харків П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 212, 306 Ф.Д.Заставний. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Навчальна книга, 2006-2008, §17 Житель Черкаської області, обурений тим, що на його земельній ділянці кілька років підряд орендар вирощує соняшники, вирішив внести зміни в договір оренди, якщо наступні три роки не буде застосовуватися сівозміна. Порадьте, які сільськогосподарські культури економічно вигідно вирощувати орендарю, враховуючи агрокліматичні ресурси та ґрунти цієї місцевості.
А жито, льон-довгунець, баштанні
Б пшеницю, цукрові буряки, гречку
В кукурудзу, тютюн, рис
Г ячмінь, сою, люпин П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 239-246 Ф.Д.Заставний. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Навчальна книга, 2006-2008, §24-25 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст. 42 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст.42 Меридіональний характер простягання має автомобільна магістраль
А Київ – Харків.
Б Київ – Ковель.
В Київ – Одеса.
Г Київ – Дніпропетровськ. Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст. 44 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст.47 Який економічний район спеціалізується на виробництві лісохімічної продукції?
А Карпатський
Б Придніпровський
В Подільський
Г Північно-Західний П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 355 Хто з географів досліджував розвиток і розміщення продуктивних сил в Україні, розробив схему її економічного районування?
А В. Вернадський
Б С. Рудницький
В К. Воблий
Г В. Докучаєв П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст.21 Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: «Бліц», 2004., § 10 Які риси властиві сучасній світовій економіці?
А різнорівнева, двополюсна, симетрична
Б різнорівнева, багатополюсна, асиметрична
В однорівнева, однополюсна, симетрична
Г дворівнева, триполюсна, асиметрична Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§16 Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§16

А цукрову тростину
Б фінікову пальму
В льон-довгунець
Г чай Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§24 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл. -К.:ДНВП «Картографія», 2003-2007.-ст.20 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл.-К.:ІПТ, 2002-2008, ст. 25

Виберіть правильне поєднання назви країни, басейну і виду ресурсу.

Назва країни Назва басейну Вид ресурсу
А Алжир Гвінейський уранові руди
Б Казахстан Карагандинський кам’яне вугілля
В Україна Придніпровський торф
Г Індонезія Карибський нафта
Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§14, 21, 46 Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.М.Топузов, Л.В.Тименко.- К.: Зодіак-ЕКО, 2005, §8 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл. -К.:ДНВП «Картографія», 2003-2007.-ст.10-11 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл.-К.:ІПТ, 2002-2008, ст. 15 Яка група чинників обумовила лідерство Китаю та Індії у виробництві бавовняних тканин?
А споживчий, транспортний, енергетичний
Б транспортний, енергетичний, водний
В трудових ресурсів, науковий, екологічний
Г сировинний, споживчий, трудових ресурсів Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§49,50 Основним чинником розміщення найбільших нафтопереробних комбінатів у містах України, Білорусі, Польщі є
А наявність родовищ нафти поблизу міста.
Б транспортно-географічне положення міста.
В можливість кооперування з металургійними підприємствами.
Г кількість населення в місті – до 100 000 жителів. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§29, 35,38 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл. -К.:ДНВП «Картографія», 2003-2007.-ст.30-31 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл.-К.:ІПТ, 2002-2008, ст.36-37 Чому райони хімічної промисловості та металургії співпадають в індустріальних країнах?
А ці галузі створюють значне екологічне навантаження на територію
Б окремі виробництва цих галузей комбінуються
В обидві галузі тяжіють до науково-дослідних центрів
Г ці галузі орієнтуються на висококваліфіковані трудові ресурси П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 198-199 Ф.Д.Заставний. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Навчальна книга, 2006-2008, §18 Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§22, 29 Впродовж останніх десятиліть спалахують час від часу прикордонні конфлікти між
А Індією і Пакистаном
Б Німеччиною і Францією
В США і Канадою
Г Чехією і Словаччиною Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§47 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл. -К.:ДНВП «Картографія», 2003-2007.-ст.28 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл.-К.:ІПТ, 2002-2008, ст.29 У якому районі США знаходиться «автомобільна столиця світу» та «Американський Рур», один з найбільших аеропортів світу «О'Хара» та найбільші в країні ринки пшениці, кукурудзи, сої, худоби?
А Атлантичному узбережжі
Б Гірських штатах
В Каліфорнії
Г Приозер’ї Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§56 Для якої країни характерна вказана структура експорту: туристичні послуги, фрукти, вино, сир, пшениця, автомобілі, літаки, сталь, хімікати, ювелірні вироби, шовк?
А Франції
Б Канади
В Швейцарії
Г Ірану Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§32 Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.М.Топузов, Л.В.Тименко.- К.: Зодіак-ЕКО, 2005, §18 Який федеральний округ Росії має таку ж спеціалізацію обробної промисловості, курортного та сільського господарства, що й Україна, але енергетика орієнтується на власні ресурси нафти та природного газу?
(A) Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§44 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл. -К.:ДНВП «Картографія», 2003-2007.-ст.38 Яка з указаних акваторій Світового океану має найвищий рівень забруднення нафтопродуктами?
А Велика Австралійська затока
Б протока Дрейка
В Мексиканська затока
Г Баренцове море Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл. -К.:ДНВП «Картографія», 2003-2007.-ст.26-27 Установіть відповідність між природними процесами та геосферами, взаємопроникнення та взаємодію яких ці процеси забезпечують. 1 випаровування з поверхні водойм
2 фізичне вивітрювання
3 ерозія та абразія
4 дихання

А літосфера та біосфера
Б атмосфера та літосфера
В гідросфера та літосфера
Г біосфера та атмосфера
Д гідросфера та атмосфера

(1-Д, 2-Б, 3-В, 4-Г) О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія:Загальна географія:Підруч. Для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2005.- §12, 38,40
П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 42-43 Установіть відповідність між пустелями світу та типовими представниками рослинного і тваринного світу.
1 Велика піщана пустеля
2 Наміб
3 Каракуми
4 Патагонська пустеля

А вельвічія, гієна
Б низькорослі евкаліпти, гатерія
В кактуси, гуанако
Г саксаул, верблюд
Д агава, гримуча змія

(1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В) С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 24,29, 34, 49 Географія материків і океанів. Атлас для 7 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 1999-2005.-ст.22, 26, 30,42 Установіть відповідність між інформацією про міста та географічними координатами цих міст
1 місто знаходиться південніше Києва на відстані 450 км
2 місцевий час у цьому місті випереджає поясний на 18 хв
3 сонце заходить у цьому місті на 20 хв пізніше, ніж у Києві
4 кут, під яким завжди спостерігають Полярну зорю у цьому місті, становить 45°

А 48° 30? пн.ш., 35° сх.д.
Б 45° пн.ш., 34° 30?сх.д.
В 52° пн.ш., 36° 30?сх.д.
Г 46° 30? пн.ш., 31° сх.д.
Д 49° 30? пн.ш., 25° 30?сх.д.

(1-Г, 2-А, 3-Д, 4-Б) О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія:Загальна географія:Підруч. Для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2005.- §8 С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 2 П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 15-17 Установіть відповідність між назвами заповідників та буквами, якими на карті позначено їхнє місцезнаходження
А Розточчя
Б Єланецький степ
В Опукський
Г Канівський

(1-А, 2-Г, 3-Б, 4-В) Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: «Бліц», 2004., § 41,43,46 П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 399-404 Установіть відповідність між видами ґрунтів окремих регіонів України і домінуючими процесами, що спричиняють їхню деградацію.
1 дерново-підзолисті ґрунти Волині
2 чорноземи Донеччини
3 сірі лісові ґрунти Поділля
4 каштанові ґрунти Таврії

А вторинне засолення
Б утворення ярів
В насипання териконів
Г радіаційне забруднення
Д заболочення

(1-Д, 2-В, 3-Б, 4-А) Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: «Бліц», 2004., § 29-30 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст. 27 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст. 13,24 Установіть відповідність між річковими системами та височинами, якими проходять вододіли цих річок.
1 Прут і Дністер
2 Дніпро та Південний Буг
3 Південний Буг і Дністер
4 Сіверський Донець і Кальміус

А Подільська
Б Хотинська
В Придніпровська
Г Приазовська
Д Донецька

(1-Б, 2-В, 3-А, 4-Д) Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: «Бліц», 2004., § 24-25 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст. 6-7,16 Установіть відповідність між областями України та характерними особливостями систем розселення.
1 Волинська
2 Чернівецька
3 Донецька
4 Дніпропетровська

А найгустіша мережа поселень міського типу; сформувалася поліцентрична агломерація
Б рівень урбанізації 90%; сформувалася найбільша за площею і кількістю населення біцентрична агломерація
В сільські поселення розміщені на підвищених ділянках, у південних районах області збереглися хутори
Г найвища в Україні густота сільського населення; сформувалася сільська агломерація (багатовулицеве скупчення сільських поселень)
Д обласний центр – найбільше місто в Україні, навколо якого сформувалася моноцентрична агломерація

(1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А) П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 148-152 Ф.Д.Заставний. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Навчальна книга, 2006-2008, §10 Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Педагогічна преса, 2005, §13-14 Установіть відповідність між центрами кольорової металургії, позначеними на карті цифрами, та основними видами продукції, яку виробляють розміщені в них підприємства.
А тверді сплави, тугоплавкі метали
Б феронікель, кобальт
В первинний алюміній, титан
Г цинк
Д магній у зливках

(1-Д, 2-Б, 3-В, 4-Г) П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 203-206 Ф.Д.Заставний. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Навчальна книга, 2006-2008, §16 Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Педагогічна преса, 2005, §13-14 Установіть відповідність між портами та країнами, де ці порти розміщені.
1 Роттердам
2 Ванкувер
3 Ульсан
4 Колката

А Індія
Б Республіка Корея
В Нідерланди
Г Канада
Д Росія

(1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А) Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл. -К.:ДНВП «Картографія», 2003-2007.-ст.23
Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл.-К.:ІПТ, 2002-2008, ст.26-27 Установіть відповідність між містами та явищами, які загрожують їхньому існуванню (можуть перетворити їх у міста-привиди).
А Тімбукту, Малі
Б Сан-Франциско, США
В Неаполь, Італія
Г Банжул, Гамбія

А виверження вулкана
Б опустелення
В землетрус
Г зледеніння
Д затоплення

(1-Б, 2-В, 3-А, 4-Д) С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 25, 39, 45 Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§66 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл. -К.:ДНВП «Картографія», 2003-2007.-ст.2-3,26-27 Установіть послідовність дій під час проведення окомірного полярного знімання невеликої території
А зорієнтувати планшет і накреслити лінію «північ –південь»
Б позначити об’єкти, які потрібно нанести на план, умовними знаками
В встановити планшет і поставити на ньому точку полюса
Г за допомогою візирної лінійки визначити напрями на об’єкти і відкласти у масштабі виміряні відстані від точки полюса до об’єктів

(В, А, Г, Б) О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія:Загальна географія:Підруч. Для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2005.- ст.47 Розмістіть географічні пояси в порядку зростання кількості природних зон, які сформувалися в межах кожного поясу.
А помірний
Б тропічний
В субекваторіальний
Г антарктичний

(Г, В, Б, А) Пестушко В.Ю., Сасихов В.А., Уварова А.Є. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Абрис, 2003-2005.- ст..102 С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- §13 Біля берега коси Бирючий острів зірвався з якоря буйок, на якому кріпилось попередження про заборону вилову риби у водах Азово-Сиваського заповідника. Установіть послідовність акваторій Азовського та Чорного морів, у яких цей буйок дрейфує за течією.
А Каламітська затока
Б Феодосійська затока
В Казантипська затока
Г Керченська протока

(В, Г, Б, А) Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст. 17
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст.16

Згідно з державною програмою проекти енергозбереження в Україні будуть першочергово інвестуватися в тих регіонах, де частка електроенергії у собівартості продукції найвища. За даними таблиці установіть черговість економічних районів на отримання державних інвестицій.

Економічні райони Валовий регіональний продукт, млрд Споживання електроенергії, млрд кВт/год
А Донецький 120 3,6
Б Придніпровський 100 2,5
В Північно-Східний 60 2,2
Г Центральний 25 0,8
П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст.191-195 Розмістіть країни в порядку збільшення їхньої частки у світовому виробництві продукції машинобудування.
А Південна Африка
Б США
В Болівія
Г Китай

(В, А, Г, Б) Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§23 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-1кл. -К.:ДНВП «Картографія», 2003-2007.-ст.14-15 1 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл.-К.:ІПТ, 2002-2008, ст .23 Туристи-французи, повертаючись автомобілем із Києва, задумали відвідати історико-культурні об’єкти міст Європи, що внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Розмістіть ці міста послідовно по маршруту Київ – Париж.
А Люксембург
Б Старе місто Кракова
В музейний острів у Берліні
Г історичний центр Львова

(Г, Б, В, А) Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-1кл. -К.:ДНВП «Картографія», 2003-2007.-ст.18 1 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-1кл.-К.:ІПТ, 2002-2008, ст.32-33

Возможно вы искали - Билеты: ЗНО испанский язык 2010 с ответами