Билеты: ЗНО биология 2010 с ответами

У великої рогатої худоби ген безрогості (шутості) (В) домінує над геном рогатості (в), ген чорного забарвлення (С) – над геном червоного (с). Установіть відповідність між схемою схрещування великої рогатої худоби та ймовірним співвідношенням фенотипів потомства.

1 Ввсс * Ввсс А 1 : 1
2 Ввсс * ввсс Б 3 : 1
3 ВвСс * ВвСс В 1 : 2 : 1
4 ВвСс * ввсс Г 1 : 1: 1 : 1
Д 9 : 3 : 3 : 1
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004, 2006 § 9, 10 Установіть відповідність між компонентами ланцюга живлення та їхньою загальною масою, якщо загальна маса консументів першого порядку становить 300 кг.

1 дрібні ракоподібні
2 карась
3 планктон
4 щука

А 3 кг
Б 30 кг
В 300 кг
Г 3 000 кг
Д 30 000 кг

(3-Г, 1-В, 2-Б, 4-А) Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004, 2006 § 34 Установіть відповідність між формами адаптацій живих істот до умов середовища та прикладами, які їх ілюструють.
1 мімікрія
2 маскування
3 попереджувальне забарвлення
4 розмежовуюче забарвлення

А забарвлення камбали
Б забарвлення волосяного покриву бурого ведмедя
В забарвлення осоподібних мух
Г забарвлення тіла саламандри
Д смугасте тіло у тигра

(1-В, 2-А, 3-Г, 4-Д) Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004, 2006 § 44 Установіть послідовність стадій індивідуального розвитку хордових, починаючи від зиготи.
А формування мезодерми
Б утворення двошарового зародка
В формування окремих органів
Г утворення бластомерів

(1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В) Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004, 2006 § 4 Голодного білого пацюка помістили в металеву клітку з отвором для годування та важелем, при натисканні на який подавалась їжа. Установіть послідовність етапів утворення умовного рефлексу в пацюка.
А вплив їжі на смакові рецептори
Б утворення тимчасового нервового зв’язку між смаковим і руховим центрами кори великих півкуль
В утворення слиновидільного рефлексу в центрі слиновиділення довгастого мозку
Г використання важеля для подавання їжі як умовного подразника

(1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б) Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2004 § 11 Установіть послідовність процесів під час мітозу, починаючи від профази.


(1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В) Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004 § 17