Билеты: ЗНО история Украины 2010 2 сессия с ответами

Дохристиянську давньоруську пам’ятку культури зображено на фото

А
Б
В
Г
Відповідність програмі: Виникнення та розквіт Київської Русі.
Відповідність підручникам: Лях Р. Історія України: Підручник для 7-го класу, К.: Ґенеза, 2003. – С. 52.
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 74. На українських землях, включених до до складу Литовської держави, за князя Ольгерда (1345 – 1377 рр.)
А відновлено фільварки.
Б витіснено православ’я католицизмом.
В утверджено правові норми Литовських Статутів.
Г збережено існуючі системи управління та судочинства. Відповідність програмі: Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV – першій половині XVI ст.). Входження українських земель до складу Литовської держави.
Відповідність підручникам: Лях Р. Історія України: Підручник для 7-го класу, К.: Ґенеза, 2003 С. – 154.
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 226 – 227, 231. Які поняття й терміни потрібно використовувати, характеризуючи економічний розвиток українських земель у середині XVI – першій половині XVII ст.?
1. «Державні селяни».
2. «Панщина».
3. «Кріпацтво».
4. «Промисловий переворот».
5. «Фільварок».
6. «Буржуазія».

А 1, 2, 4
Б 1, 4, 6
В 2, 3, 5
Г 3, 5, 6 Відповідність програмі: Українські землі в другій половині ХVІ ст.
Українські землі в першій половині ХVІІ ст., зміни в соціально-економічному житті
Відповідність підручникам:
Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 9, 13.
Швидко Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза, 1999. – С. 19–21.

На якій схемі правильно відображено основні умови Люблінської унії 1569 р.?

А
Б
В
Г
Відповідність програмі: Українські землі в другій половині ХVІ ст. Люблінський сейм (Люблінська унія). Утворення Речі Посполитої.
Відповідність підручникам: Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 11 –12.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза, 1999. – С. 9. Про який соціально-економічний процес ідеться в Литовському статуті 1588 р.?
«Якби якийсь вотчинний підданий або селянин пішов від котрогось боярина, не переходячи до іншого [боярина], і той, від якого піде, не шукав би того підданого або селянина десять років, – надалі йому до нього нема діла».
А обезземелення
Б окатоличення
В закріпачення
Г полонізація Відповідність програмі: Українські землі в другій половині ХVІ ст. Зміни у соціальній структурі українського суспільства. Повстання 90-х років ХVІ ст.
Відповідність підручникам: Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 13.
Швидко Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза, 1999. – С. 20. Хто є автором цитованого історичного джерела?
«…Почалася книга, названа «Апостол», друкуватися в богом береженому місті Львові… року 1573, лютого в 25 день, і завершилася [друкуватися] року 74-го того ж місяця в 15 день».
А Іван Федоров
Б Швайпольт Фіоль
В Йоган Гутенберг
Г Франциск Скорина Відповідність програмі: Українські землі в другій половині ХVІ ст. Розвиток культури й освіти.
Відповідність підручникам: Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 73.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза, 1999. – С. 109. Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з історичного джерела?
«Нововведенням, яке невдовзі тріумфально увійшло в практику української освіти, стало вивчення трьох мов – грецької, латинської та церковнослов’янської. Створення школи слов’яно-греко-латинського типу було справжньою революцією в освітній православній традиції, уперше поєднавши на порубіжні греко-слов’янського культурного ареалу і католицької Європи візантійський Схід із латинським Заходом».
А Лаврська школа
Б Острозька академія
В Львівська братська школа
Г Києво-Могилянська колегія Відповідність програмі: Українські землі в другій половині ХVІ ст.
Розвиток культури й освіти.
Відповідність підручникам: Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 71.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза, 1999. – С. 106. Які битви Національно-визвольної війни середини XVII ст. відбулися впродовж 1649 – 1651 рр.?
А Жовтоводська, Корсунська
Б Корсунська, Пилявецька
В Пилявецька, Зборівська
Г Зборівська, Берестецька Відповідність програмі: Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.
Відповідність підручникам: Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 102–103, 114–117.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза, 1999. – С. 154–155, 163–167. Які зміни в суспільному житті Лівобережної Гетьманщини відбулися в другій половині XVII ст.?
А Здобуття української шляхтою панівного становища в суспільстві внаслідок злиття з російським дворянством.
Б Виокремлення з козацького середовища козацької старшини в панівний привілейований стан.
В Перетворення міщанства в окремий стан, що мав права на самоврядування, суд, заняття ремеслами.
Г Втрата селянством особистої свободи, права займанщини та спадкового землеволодіння. Відповідність програмі: Українські землі в 60 – 80-ті рр. XVII ст. Адміністративно-територіальний устрій Слобідської України.
Відповідність підручникам: Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 177.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза, 1999. – С. 212–213. Якими цифрами на карті позначено території, на які розповсюджувалася влада І. Мазепи в 1704 – 1708 рр.?
А 1, 2
Б 1, 3
В 2, 3
Г 1, 2, 3 Відповідність програмі: Українські землі наприкінці ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. Гетьманування І. Мазепи.
Відповідність підручникам: Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 190.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза, 1999. – С. 243–244. Яким роком датується цитований документ?
«Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовського з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належного управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію, в якій бути головним нашому генералу графу Рум’янцеву…»
А 1722 р.
Б 1727 р.
В 1734 р.
Г 1764 р. Відповідність програмі: Українські землі в другій половині XVIII ст. Ліквідація автономного устрою Гетьманщини.
Відповідність підручникам: Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 222.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза, 1999. – С. 286–287. Що спричинило оприлюднення цитованого документа?
«…Ми, Катерина II, імператриця всеросійська…Об’являємо всім нашим людям, які живуть в… Речі Посполитій, зокрема у воєводствах Київському, Подільському, Брацлавському, Волинському… Ми змушені з жалем прийняти до відома, що… кріпаки, відкинувши послух владі і їхнім панам допустились убивств… внаслідок обману розбишак, які видають себе частиною Війська Запорозького…»
А Коліївщина
Б Рух опришків
В «Холерні бунти»
Г «Ходіння в народ» Відповідність програмі: Українські землі в другій половині XVIII ст. Розгортання гайдамацького та опришківського рухів.
Відповідність підручникам: Реєнт О. Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 6–8.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 6–7.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Ґенеза, 1999. – С. 305–309. Програмні вимоги Південного товариства декабристів – це
А установлення конституційної монархії, федеративного устрою майбутньої держави.
Б об’єднання слов’ян у федерацію, здобуття кожним народом власної державності з республіканською формою правління.
В повалення монархії, побудова «єдиної, нероздільної, вільної, самостійної України від Карпат аж по Кавказ».
Г установлення республіканської форми правління, скасування кріпацтва, надання селянам громадянських і політичних прав. Відповідність програмі: Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. Поширення на Україну російського та польського суспільних рухів.
Відповідність підручникам: Реєнт О. Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 62.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза, 1999. – С. 60.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 67–68. Які форми протесту селян Наддніпрянської України проти соціального гноблення були характерними для першої половини XIX ст.?
1. Демонстрації.
2. Звернення до парламенту.
3. Підпали поміщицьких маєтків.
4. Політичний терор.
5. Відмова відбувати панщину.
6. Втечі з маєтків.

А 1, 2, 4
Б 3, 5, 6
В 1, 4, 5
Г 2, 3, 6 Відповідність програмі: Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. Форми соціального протесту українського населення в першій половині XIX ст.
Відповідність підручникам: Реєнт О. Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 72–76.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза, 1999. – С. 45.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 121, 124. У результаті Кримської війни (1853 – 1856 рр.) Російська імперія втратила
А Брацлавщину.
Б Західне Поділля.
В Східну Київщину.
Г Південну Бессарабію. Відповідність програмі: Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.
Відповідність підручникам: : Реєнт О. Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 120.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза, 1999. – С. 135–136.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 120–120. Про який документ ідеться в спогадах М. Старицького?
«… ми вимушені були співати у концертах народні пісні на французькій мові… Тим [розпорядженням] українська мова була цілком заборонена, той [документ] не давав мені видавати і моєї драми «Не судилось», яка була… начорно закінчена та вичитана Косачкою й Кониським…»
А «Маніфест…» імператора Олександра II від 19 лютого 1861 р.
Б Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва від 30 липня 1863 р.
В Емський указ імператора Олександра II від 30 травня 1876 р.
Г «Маніфест…» імператора Миколи II від 17 жовтня 1905 р. Відповідність програмі: Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст. Національний рух на Наддніпрянщині та його вплив на національну політику Росії.
Відповідність підручникам: : Реєнт О. Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 139.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза, 1999. – С. 212, 215–216.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 185, 189. Микола Лисенко – це видатний український
А композитор, автор хорових поем «Легенда», «Моя пісня», обробок українських пісень «Козака несуть», «Дударик», «Щедрик».
Б драматург, композитор, співак, соліст Флорентійської та Російської опер, автор опери «Запорожець за Дунаєм».
В хоровий диригент, композитор, автор духових концертів, зокрема: «Спаси мя, Боже», «В молитвах неусыпающую Богородицы».
Г композитор, етнограф, учасник громадівського руху, автор опер «Тарас Бульба», «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Енеїда». Відповідність програмі: Культура України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. Розвиток музичного мистецтва.
Відповідність підручникам: Реєнт О. Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 164.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза, 1999. – С. 267.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 329–330. Які зміни в суспільному житті Наддніпрянської України відбулися після оприлюднення цитованого документа?
«Від заворушень, що виникли, може з’явитися загроза цілісності та єдності держави загальноросійської… До обов’язків уряду Ми віднесли виконання непохитної нашої волі:
1) дарувати населенню непорушні основи громадянської свободи совісті, слова, зібрань і союзів …»
А Відновлення магдебурзького права.
Б Утворення Української автокефальної церкви.
В Розгортання мережі осередків товариства «Просвіта».
Г Відкриття в усіх університетах українознавчих кафедр. Відповідність програмі: Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст. Національно-визвольний рух України в роки російської революції 1905 – 1907 рр.,
Відповідність підручникам: Реєнт О. Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 184–185.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза, 1999. – С. 347– 348.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 275–276. Одне із завдань земельної реформи. упровадженої П. Столипіним, – це
А ліквідація великого поміщицького землеволодіння.
Б подолання кризи сільськогосподарського перевиробництва.
В зміцнення соціальної опори самодержавства на селі.
Г скасування кріпосницької залежності селян і панщини. Відповідність програмі: . Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну.
Відповідність підручникам:
Реєнт О. Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 187–188.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза, 1999. – С. 354–355.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 9-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 281–284. Яка країна на початку XX ст. визначила свої зовнішньополітичні пріоритети таким чином: «…твердо приймаються такі завдання на найближчі роки: 1) приєднати західні землі та належною поступовістю викорінити тут мазепинський дух; 2) заволодіти протоками, які мають для нас виключне стратегічне значення для виходу нашого флоту з Чорного моря до Середземного»?
А Росія
Б Румунія
В Німеччина
Г Австро-Угорщина Відповідність програмі: Україна в Першій світовій війні. Політичні плани і наміри ворогуючих держав щодо українських земель.
Відповідність підручникам: Гупан Н. Новітня історія України: Навчальний посібник для 10-го класу. – К.: А.С.К., 2003. – С. 10.
Кульчицький С. Історія України: Підручник для 10-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 8.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 10-го класу. – К.: Ґенеза, 2002. – С. 9. У який період Української революції схвалено цитовані документи?
1. «Хай буде Україна вільною. …Так сказали виборні люди з усієї Землі Української. Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам… творити новий лад вільної автономної України».
2. «…На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд…»
А березень – серпень 1917 р.
Б серпень – листопад 1917 р.
В листопад – грудень 1917 р.
Г грудень 1917 р. – січень 1918 р. Відповідність програмі: Українська революція. Основні положення І, ІІ, ІІІ та ІV Універсалів УЦР.
Відповідність підручникам: Гупан Н. Новітня історія України: Навчальний посібник для 10-го класу. – К.: А.С.К., 2003. – С. 44–50.
Кульчицький С. Історія України: Підручник для 10-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 44– 47.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 10-го класу. – К.: Ґенеза, 2002. – С. 56– 59, 61. «Народний секретаріат» – це
А «революційний орган українського народу», створений у червні 1917 р. Українською Центральною Радою після оприлюднення Першого Універсалу.
Б перший робітничо-селянський уряд радянської України, створений у грудні 1917 р. постановою Центрального Виконавчого Комітету Рад України.
В виконавчий орган Української Народної Республіки, створений у січні 1918 р. Четвертим Універсалом Української Центральної Ради.
Г вищий розпорядчий орган Західноукраїнської Народної Республіки, створений у листопаді 1918 р. рішенням Української Національної Ради. Відповідність програмі: Українська революція. Війна радянської Росії з УНР.
Відповідність підручникам: Гупан Н. Новітня історія України: Навчальний посібник для 10-го класу. – К.: А.С.К., 2003. – С. 70.
Кульчицький С. Історія України: Підручник для 10-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 67.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 10-го класу. – К.: Ґенеза, 2002. – С. 85–86. Якого договору стосується цитований нижче документ?
«Строго таємно. З огляду на сучасний брак харчових продуктів… мир з Україною мусить бути підписаний якнайскоріше… На випадок, якби Україна попросила військової допомоги проти російських максималістів, то таке прохання можливо задовольнити. За це Україна зобов’язується до якнайскорішої поставки хліба…»
А Варшавського договору між Директорією УНР і Польською Республікою.
Б Мюнхенського договору між Німеччиною й Великобританією, Францією, Італією.
В Брест-Литовського договору між УНР, Німеччиною та її союзниками.
Г Договору між Українською Державою та Великим Військом Донським. Відповідність програмі: Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918 – 1920 рр.). Брестський мир між УНР та державами Четверного союзу.
Відповідність підручникам: Гупан Н. Новітня історія України: Навчальний посібник для 10-го класу. – К.: А.С.К., 2003. – С. 83–86.
Кульчицький С. Історія України: Підручник для 10-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 71–73.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 10-го класу. – К.: Ґенеза, 2002. – С. 105–107. Організація лікнепу, ліквідація університетів, проведення «українізації» були складовими політики
А Української Соціалістичної Радянської Республіки.
Б Української Держави П. Скороподського.
В Західноукраїнської Народної Республіки.
Г Української Народної Республіки. Відповідність програмі: Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918 – 1920 рр.). Культурне життя в Україні в умовах окупації та війни.
Українська CРР в умовах нової економічної політики (1921 – 1928 рр.). Основні завдання культурно-освітньої роботи, яку проводили більшовики в 1920-х рр. Політика «коренізації» УСРР.
Відповідність підручникам: Гупан Н. Новітня історія України: Навчальний посібник для 10-го класу. – К.: А.С.К., 2003. – С. 184–185, 219, 223–224.
Кульчицький С. Історія України: Підручник для 10-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 154–160.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 10-го класу. – К.: Ґенеза, 2002. – С. 195–196, 240. Вільну академію пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ) засновано
А П. Тичиною.
Б М. Рильським.
В Ю. Яновським.
Г М. Хвильовим. Відповідність програмі: Українська CРР в умовах нової економічної політики (1921 – 1928 рр.). Українське національне відродження в літературі та театрі.
Відповідність підручникам: Гупан Н. Новітня історія України: Навчальний посібник для 10-го класу. – К.: А.С.К., 2003. – С. 228.
Кульчицький С. Історія України: Підручник для 10-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 203.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 10-го класу. – К.: Ґенеза, 2002. – С. 248. Політичний процес в СРСР, що започаткував широкомасштабні репресії в країні наприкінці 1920 – на початку 1930-их рр., увійшов в історію під назвою
А справа «Українського національного центру».
Б справа «Спілки визволення України».
В Шахтинська справа.
Г Справа Промпартії. Відповідність програмі: Радянська модернізація України (1929 – 1938 рр.). Масові репресії.
Відповідність підручникам: Гупан Н. Новітня історія України: Навчальний посібник для 10-го класу. – К.: А.С.К., 2003. – С. 261.
Кульчицький С. Історія України: Підручник для 10-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 214–215.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 10-го класу. – К.: Ґенеза, 2002. – С. 257. Із якою метою партійно-державне керівництво УСРР наприкінці 1920-их рр. розповсюджувало зображений плакат?
А Спонукати одноосібників добровільно вступати в колгоспи.
Б Викликати у селян зневажливе ставлення до одноосібників.
В Посилити класову боротьбу на селі проти куркульства.
Г Роз’яснити селянству завдання політики «ліквідації куркульства як класу». Відповідність програмі: Радянська модернізація України (1929 – 1938 рр.). Сутність та наслідки політики форсованої індустріалізації та колективізації в Україні.
Відповідність підручникам: Гупан Н. Новітня історія України: Навчальний посібник для 10-го класу. – К.: А.С.К., 2003. – С. 245–248.
Кульчицький С. Історія України: Підручник для 10-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 222–224.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 10-го класу. – К.: Ґенеза, 2002. – С. 272–273. У яких уривках із історичних джерел відображено особливості соціально-економічного життя України в 1930-их рр.?
1. «…У всіх колгоспах, які не виконали плану хлібозаготівель, в п’ятиденний строк вивезти всі без винятку наявні колгоспні фонди, у тому числі і насіннєвий, в рахунок виконання плану хлібозаготівель…»
2. «…Завдання семирічки в галузі сільського господарства ми зможемо виконати за п’ять років… Розрахунки показують, що посіви кукурудзи повинні орієнтовно складати 9 – 10 млн га і рівнятися приблизно половині всієї площі зернових…»
3. «Продукція соціалістичної індустрії України зросла більш як удвоє. Почали діяти нові величезні підприємства (Запорізький комбінат, Новокраматорський машинобудівний завод, Криворізький металургійний завод)…»

А 1, 2
Б 1, 3
В 2, 3
Г 1, 2, 3 Відповідність програмі: Радянська модернізація України (1929 – 1938 рр.). Основні індустріальні об’єкти, побудовані за часів модернізації. Причини та наслідки Голодомору.
Відповідність підручникам: Гупан Н. Новітня історія України: Навчальний посібник для 10-го класу. – К.: А.С.К., 2003. – С. 240, 250.
Кульчицький С. Історія України: Підручник для 10-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 218, 232.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 10-го класу. – К.: Ґенеза, 2002. – С. 267, 281. Який висновок можна зробити, аналізуючи цитований документ?
«Кампанія щодо виселення куркулів і їхніх родин проводиться передусім у таких регіонах СРСР: з України – 30000 – 35000 родин; з Білорусії – 6000 – 7000 родин; з Середньоволзького краю – 8000 – 10000 родин; з Уралу – 10000 – 15000 родин».
А Активний опір, який чинило українське селянство колективізації, спонукав радянську владу здійснювати репресивні заходи.
Б Нестача вільних сільськогосподарських земель спричинила масове виселення селян до малозаселених регіонів СРСР.
В Освоєння цілинних земель спонукало радянський уряд залучати на цілину найбільш активну частину селянства.
Г Забруднення сільськогосподарських угідь відходами промислового виробництва змушувало селян переселятися в безпечні регіони. Відповідність програмі: Радянська модернізація України (1929 – 1938 рр.). Соціально-економічне життя.
Відповідність підручникам: Гупан Н. Новітня історія України: Навчальний посібник для 10-го класу. – К.: А.С.К., 2003. – С. 248–249.
Кульчицький С. Історія України: Підручник для 10-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 224–226.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 10-го класу. – К.: Ґенеза, 2002. – С. 278. Що було характерним для культурного життя України в 1930-ті рр.?
1. Проведення політики «українізації».
2. Масове знищення культових споруд.
3. Початок русифікації української школи.
4. Запровадження обов’язкової середньої освіти.
5. Створення творчих літературно-мистецьких об’єднань угрупувань.
6. Утвердження жорсткого ідеологічного контролю за діяльністю творчих спілок.

А 1, 4, 6
Б 1, 3, 5
В 2, 3, 6
Г 2, 4, 5 Відповідність програмі: Радянська модернізація України (1929 – 1938 рр.). Особливості суспільно-політичного та культурного життя періоду.
Відповідність підручникам: Гупан Н. Новітня історія України: Навчальний посібник для 10-го класу. – К.: А.С.К., 2003. – С., 269, 272–274.
Кульчицький С. Історія України: Підручник для 10-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 255–256, 260–264, 266.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 10-го класу. – К.: Ґенеза, 2002. – С. 300–301, 306–310. «Осадництво» – це
А процес згортання української освіти, здійснюваний урядом Чехо-Словаччини в другій половині 1920 – 1930-х рр.
Б адміністративна уніфікація українських земель, здійснювана урядом Румунії у 1920 – першій половині 1930-х рр.
В політико-ідеологічний контроль за українськими партіями, здійснюваний чехо-словацькими партіями в 1920 – 1930-х рр.
Г політика планомірного заселення українських земель військовими та цивільними колоністами, здійснювана урядом Польщі в 1920-х рр. Відповідність програмі: Західноукраїнські землі (1921 – 1938 рр.). Політика уряду Польщі в українських землях.
Відповідність підручникам: Гупан Н. Новітня історія України: Навчальний посібник для 10-го класу. – К.: А.С.К., 2003. – С. 282–283.
Кульчицький С. Історія України: Підручник для 10-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 273–274.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 10-го класу. – К.: Ґенеза, 2002. – С. 320. Наслідком підписання якого договору стали події, описані в уривку з історичного джерела?
«Німецьке населення одностайно вітає рішення радянського уряду взяти під захист братнє радянському народові білоруське та українське населення Польщі, залишене напризволяще польським урядом…»
А Версальський договір між Німеччиною та США, країнами Антанти, Японією
Б Московський договір між СРСР і Німеччиною (пакт «Молотова–Ріббентропа»)
В Брест-Литовський договір між УНР, Німеччиною та її союзниками
Г Рапалльський договір між РСФРР і Німеччиною Відповідність програмі: Україна під час Другої світової війни (1939 – 1945 рр.).
Відповідність підручникам: Гупан Н. Новітня історія України: Навчальний посібник для 11-го класу. – К.: А.С.К., 2007. – С. 6–9.
Кульчицький С. Історія України: Підручник для 11-го класу. – К.: Ґенеза, 2003. – С. 5–8.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 11-го класу. – К.: Ґенеза, 2002. С. 4–5. Які заходи радянізації західноукраїнських земель у 1939 – 1941 рр. були позитивно сприйняті українським населенням?
1. Політичні репресії.
2. Колективізація селянських господарств.
3. Націоналізація закладів торгівлі та промислових підприємств.
4. Створення системи соціального забезпечення.
5. Заборона діяльності партій і громадських об’єднань.
6. Ліквідація польського та румунського державних апаратів.

А 2, 4, 5
Б 1, 3, 6
В 1, 2, 5
Г 3, 4, 6 Відповідність програмі: Україна під час Другої світової війни (1939 – 1945 рр.). Включення Західної України, Бессарабії та Північної Буковини до складу УРСР.
Відповідність підручникам: Гупан Н. Новітня історія України: Навчальний посібник для 11-го класу. – К.: А.С.К., 2007. – С. 12–15.
Кульчицький С. Історія України: Підручник для 11-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 9–12.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 11-го класу. – К.: Ґенеза, 2002. – С. 7–8. З іменем якого діяча пов’язані описані нижче події?
«Командування Південно-Західного фронту вжило додаткових заходів для оборони Києва в умовах оточення. Навколо міста було створено три лінії оборони. На допомогу армії сформовано 13 винищувальних батальйонів, 19 загонів народного ополчення...»
А М. Кирпонос
Б М. Ватутін
В Г. Жуков
Г C. Тимошенко Відповідність програмі: Україна під час Другої світової війни (1939 – 1945 рр.). Початок Великої Вітчизняної війни, окупація України.
Відповідність підручникам: Гупан Н. Новітня історія України: Навчальний посібник для 11-го класу. – К.: А.С.К., 2007. – С. 24.
Кульчицький С. Історія України: Підручник для 11-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 22.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 11-го класу. – К.: Ґенеза, 2002. – С. 14. У роки Великої Вітчизняної війни українськими вченими
А розроблено систему залпового реактивного вогню «Катюша».
Б налагоджено автоматичне електрозварювання корпусів танків.
В створено серію середніх підводних човнів «Щука».
Г сконструйовано та запущено у виробництво танк Т-34. Відповідність програмі: Україна під час Другої світової війни (1939 – 1945 рр.).
Відповідність підручникам: Гупан Н. Новітня історія України: Навчальний посібник для 11-го класу. – К.: А.С.К., 2007. – С. 69.
Кульчицький С. Історія України: Підручник для 11-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 61.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 11-го класу. – К.: Ґенеза, 2002. – С. 62. Які події Великої Вітчизняної війни відбулись упродовж 1944 року?
1. Визволення Донбасу.
2. «Битва за Дніпро».
3. Корсунь-Шевченківська наступальна операція.
4. Депортація кримських татар до Середньої Азії.
5. Львівсько-Сандомирська наступальна операція.
6. Утворення Українського штабу партизанського руху.

А 1, 2, 6
Б 1, 3, 5
В 2, 4, 6
Г 3, 4, 5 Відповідність програмі: Україна під час Другої світової війни (1939 – 1945 рр.). Визволення України.
Відповідність підручникам: Гупан Н. Новітня історія України: Навчальний посібник для 11-го класу. – К.: А.С.К., 2007. – С. 53–58.
Кульчицький С. Історія України: Підручник для 11-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 46–48.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 11-го класу. – К.: Ґенеза, 2002. – С. 47–49. Утворення наркомату закордонних справ УРСР (1944 р.), вступ республіки до Організації Об’єднаних Націй (1945 р.) – це факти що, свідчать про
А відновлення зовнішньополітичної діяльності України.
Б приєднання України до Антигітлерівської коаліції.
В початок післявоєнної відбудови України.
Г вихід України з Другої світової війни. Відповідність програмі: Післявоєнна відбудова та розвиток України в 1945 – початку 1950-х рр. Україна – суб’єкт міжнародних відносин.
Відповідність підручникам: Гупан Н. Новітня історія України: Навчальний посібник для 11-го класу. – К.: А.С.К., 2007. – С. 80–84.
Кульчицький С. Історія України: Підручник для 11-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 66–70.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 11-го класу. – К.: Ґенеза, 2002. – С. 75–76. Чи відображено в уривках з історичних джерел особливості економічного розвитку УРСР у період післявоєнної відбудови (1945 – початок 1950-х рр.)?
1. «…Характерним для цього періоду було суттєве зниження плану закупівель зерна, підвищення у 1,5 – 2 рази цін на сільськогосподарську продукцію, збільшення капіталовкладень у сільське господарство».
2. «…Темпи промислового розвитку Західної України були вищими, ніж на сході УРСР. У роки четвертої п’ятирічки тут споруджено понад 2,5 тис. великих і середніх промислових підприємств».
А Відображено в обох уривках.
Б Тільки в першому.
В Тільки в другому.
Г Не відображено в жодному з уривків. Відповідність програмі: Післявоєнна відбудова та розвиток України в 1945 – початку 1950-х рр. Процеси радянізації на західних областей України.
Відповідність підручникам: Гупан Н. Новітня історія України: Навчальний посібник для 11-го класу. – К.: А.С.К., 2007. – С. 96–98.
Кульчицький С. Історія України: Підручник для 11-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 85–86.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 11-го класу. – К.: Ґенеза, 2002. – С. 94–95. Ліквідація раднаргоспів у другій половині 1960-х рр. призвела до
А розширення господарських прав республік.
Б посилення централізованісті планування.
В ліквідовації директивного планування.
Г утворення вільних економічних зон. Відповідність програмі: Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960 – початок 1980-х рр.). Здійснення економічних реформ у другій половині 1960-х рр.
Відповідність підручникам: Гупан Н. Новітня історія України: Навчальний посібник для 11-го класу. – К.: А.С.К., 2007. – С. 176.
Кульчицький С. Історія України: Підручник для 11-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 172–175.
Турченко Ф. Історія України: Підручник для 10-го класу. – К.: Ґенеза, 2006. – С. 177. Одне із завдань Української Гельсінської групи – це
А ознайомлення української громадськості з Декларацією прав людини.
Б засудження фактів втручання СРСР у внутр?