Реферат: зно биология 2007 с ответами

Завдання складались у відповідності до програмових вимог зовнішнього незалежного оцінювання, укладених на основі програми для загальноосвітніх навчальних закладів та Державного стандарту базової і повної середньої освіти

1. Позначте рівень організації живого, на якому сучасна біологія вивчає зміни

концентрації СО 2 в атмосфері, пов’язані з господарською діяльністю людини:

А молекулярний;

Б організменний;

Возможно вы искали - Билеты: ЗНО биология 2008 с ответами

В популяційний;

Г біосферний.

Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Рівні організації життя: молекулярний, клітинний, організменний, популяційний, екосистемний, біосферний

2. Позначте, схема ділянки молекули якої

з кислот наведена на рисунку:

А АТФ;

Б АДФ;

В ДНК;

Г РНК.

Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Неорганічні та органічні сполуки в організмах

3. Позначте температуру, вище якої починається інактивація більшості фер7

ментів:

А 60°С;

Б 70°С;

В 90°С;

Г 100°С.

Правильна відповідь А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Неорганічні та органічні сполуки в організмах

4. Позначте, яка з азотистих основ НЕ входить до складу молекули ДНК:

А аденін;

Б урацил;

В гуанін;