Реферат: Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

Дніпропетровс ь к

2003

План

Вступ......................................................................................................................................................................................... 3

Служба військ і завдання виховної роботи по її забезпеченню.................................................................. 3

Виховна робота у період підготовки до несення служби військ.................................... 4

Висновок............................................................................................................................................................................... 7

Возможно вы искали - Реферат: Защита населения в чрезвычайных ситуациях и очагах поражения

Список використаної літератури:................................................................................................................. 8

Вступ

Однією з найважливіших морально-психологічних якостей воїна є його постійне прагнення до оволодіння військовою справою, своєю військовою спеціальністю, якісного виконання своїх обов‘язків. Без належного військового виховання неможливе виконання військовослужбовцями своїх службових обов'язків, обов'язку перед Батьківщиною як у мирний час, так і в бойовій обстановці. Морально-психологічний стан воїна є дуже важливим при несенні ним служби військ, однією із складових частин якої є вартова служба, яка є виконанням бойвого завдання.

Служба військ і завдання виховної роботи по її забезпеченню.

На ЗСУ покладено відповідальне завдання – пильно стояти на сторожі миру, постійно перебувати у стані повної бовойої готовності до відбиття можливого збройного нападу ворога нашої держави.

Для підтримки такої готовності велике значення має добре поставлена служба військ. Чіткий статутний уклад війскового життя і побуту особового складу підрозділів допомагає формуванню у війсковослужбовців таких якостей як організованність, політична свідомість, дисциплінованість, патріотизм, постійна готовність до виконання бойових завданнь

Похожий материал - Реферат: Горячие точки на Земле

Служба військ – це складний комплекс заходів, спрямований на забезпечення в підрозділі міцної військової дисципліни, точне виконання порядку і правил, встановлених законами, військовими статутами, наказами командирів і начальників, якими регламетується життя, навчання і побут особового складу як у мирний так і у воєнний час.

Психологічне завданя командира і вихователя під час підготовки підлеглих до несення вартової служби та інших елементів служби військ, а також під час їх реалізації – це формування і підтримка безпосередньої готовності, тобто відповідного бойового настрою війсковослужбовця.

Усвідомлення необхідності якісно виконувати свої обов'язки не виникає саме по собі. Воно формується в особового складу в процесі бойової та гуманітарної підготовки, повсякденного життя і служби, виховується шляхом використання широкого спектра форм і методів.

ГОЛОВНИЙ ЗМІСТ ВИХОВНОЇ РОБОТИ, СПРЯМОВАНОЇ НА УСПІШНЕ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ СЛУЖБИ ВІЙСЬК, СТАНОВЛЯТЬ ШІСТЬ ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ.

1. Глибоке роз'яснення воїнам значення служби військ у підтриманні постійної бойової готовності підрозділів;

Очень интересно - Реферат: Гражданская оборона НАТО

2. Виховання у військовослужбовців високого рівня свідомості, ідейної переконаності, пильності, особистої відповідальності за точне виконання обов'язків при несенні внутрішної та вартової служби, нетерпимості до порушень статутного порядку;

3. вироблення в особового складу свідомої потреби і навичок глибоко вивчати положення законів України, тимчасових статутів, наказів, і директив МО України, інструкцій та інших документів, що стосуються вартової і внутрішної служби, їх безумовного і чіткого виконання.

4. Роз'яснення правових норм, якими взначаються відповідальність військовослужбовців за порушення правил несення вартової внутрішньої служби, статутного військового порядку;

5. вивчення, узагальнення і втілення в практику передового досвіду несення внутрішньої і вартової служби підрозділами і окремими воїнами, пропаганда позитивних традиції, героїчних подвигів, здійснених при несенні служби;

6. постійна турбота про задоволення матеріально-побудових і культурних запитів воїнів, що несуть службу в наряді.

Виховна робота у період підготовки до несення служби військ.

Вам будет интересно - Реферат: Гражданская оборона: устойчивость лаборатории к воздействию Электромагнитного Импульса(ЭМИ)

Виховна робота, спрямована на успішне виконання завданнь вартової і внутрішної служби, є повсякденним обов'язком командирів, офіцерів-вихователів. Вона повинна здійснювватися не тільки в дні безпосередньої підготовки воїнів до заступаня в добовий наряд, а й у процессі виконання завданнь служби.

Попередній етап виховної роботи в армії розпочинається з вивчення особового складу молодого поповнення частини (підрозділу). Командир і його заступник з виховної роботи повинні ознайомитися з документами воїнів, їх анкетними даними, провести з ними індивідуальні бесіди, щоб мати уявлення про морально-психологічні якості кожного на предмет допущення їх до несення вартової та внутрішньої служби. Цього вимагають відповідні директивні документи МО України, командуючих видами ЗСУ. За їх рекомендаціями при вивченні особового складу слід використовувати такий психологічний інструментарій, як методики “Прогноз”, “Вартовий”.

Офіцери виховної роботи після вивчення особового складу за всіма методами, що є в них на озброєнні, готують відповідні рекомендаці для атестаційної комісії. Атестаційни комісії частин, до складу яких входять начальники штабів, їх заступики зі служби військ, воєнні лікарі, офіцери виховної роботи, в присутності командирів частин і представників підрозділів на основі зібраної інформації вирішують питання про допущення солдат молодого поповнення до виконання завданнь вартової служби. Згідно з вимогами керівних документів, солдати, які за методикою “Прогноз” мають четверту групу нервово-психічної стійкості, до несення вартової служби не допускаються і повинні бути направлені на медичний огляд.

За підсумками роботи атестаційної комісії видається наказ по частині про допущення молодого поповнення до виконання завданнь вартової служби. Командир роти і заступник з виховної роботи повинні чітко дотримуватися вимог наказу про підбір особового складу варти.

Заступнику командира роти з виховної роботи необхідно звернути особливу увагу на можливі моменти кримінального минулого окремх воїнів, (приводи в міліцію і т. ін.). Таких солдат не бажано призначати на охорону об'єктів, де знаходяться великі матеріальні цінності. Слід проводити з ними попереджувальну індивідуально-виховну роботу.

Похожий материал - Реферат: Гранаты

Тепер перейдемо до розгляду тих форм і засобів, які сприяють мобилизації особового складу на пильне несення вартової та внутрішної служб і використовуються командирами повсякденно чи під час бойової підготовки, тобто при проведенні власне виховної роботи.

Першим головним напрямком повсякденної вихвовної роботи вважається гуманітарна підготовка, яка допомагає формуванню в особового складу високих морально-бойових якостей, що становить основу добросовістного виконання ним своїх обов'язків при несенні вартової та внутрішної служб. Навчальні плани з гуманітарної підготовки передбачають вивчення ряду тем, які відкривають великі можливості для планомірного і цілеспрямованого виховання особового складу в дусі чіткого виконання всіх завдань вартової на внутрішної служби.

На заняттях з гуманітарної підготовки воїнам роз'яснюють вимоги МО України про підтримання високої бойової готовності під час несення вартової та внутрішної служб, відповідні накази, директиви, вказівки.

Керівники груп гуманітарної підготовки повинні: