Реферат: Розрахунок теплової частини ТЕЦ

Задача № 1. (№ 1, стор. 45).

Газ – повітря з початковою температурою t1 = 27С стискається в одноступеневому поршневому компресорі від тиску р1 = 0,1 МПа до тиску р2. Стиск може відбуватися по ізотермі, адіабаті та політропі з покажчиком політропи n. Визначити для кожного з трьох процесів стиску кінцеву температуру газу t2, відведену від газу теплоту Q, кВт, та теоретичну потужність компресора, якщо його паропродуктивність G. Подати зведену таблицю. Дані, необхідні для розв’язку задачі, вибрати з таблиці 13. Розрахунок вести без врахування залежності теплоємності від температури.


№ варіанту

t1, С

N

Возможно вы искали - Реферат: Стекловаренная печь

G, кг/год

р1, МПа

Р2, МПа

48

27

Похожий материал - Реферат: Схема автоматического регулирования котельной установки

1,33

700

0,1

0,95


T2, Q, N – ?

Очень интересно - Реферат: Тепловой расчет блока электростанции

Розв’язок:

1). Ізотермічний процес. t1 = t2 = 27C; U = 0;

Вт;

Вам будет интересно - Реферат: Тепловой расчет котла Е-75-40ГМ

Потужність приводу:

Вт.

2). Адіабатичний процес.

; kповітря = 1,4; q = 0.

Похожий материал - Реферат: Теплогазовентиляция

K;