Реферат: Програма впровадження етики в державну службу обласного рівня

Стратегічна мета

Україна вступила на шлях політичної модернізації суспільства, складовою частиною якої є реформа державної служби. В цей час неухильно зростає роль етики на всіх рівнях державного управління. Моральні стандарти і цінності стають важливою проблемою державотворення. Розв'язання проблем адміністративної етики має власну історію, особливості, що законодавчо закріплені в нормативно-правових актах. Проте законом неможливо передбачити всі випадки. Часто працівники органів державної влади та місцевого самоврядування мають приймати рішення, покладаючись на здоровий глузд, керуючись власними моральними принципами, цінностями, совістю.

Специфікою етики державних службовців є неможливість практично скласти список, що визначав би рекомендації та заборони державних службовців на рівні юридичних документів. Крім того , деякі дії за своєю природою не можуть регулюватись юридичними нормами, а регулюються індивідуальними моральними нормами адміністративної моралі. Тому найбільш важливим психологічним компонентом успішної взаємодії на державній службі є досягнення довіри між колегами, відповідальне ставлення до своїх обов'язків.

Стратегічною метою створення програми впровадження етики в роботі державних службовців слід вважати створення системи цінностей , моральних принципів, що визначають поведінку працівників органів державної влади у відповідності з новими умовами побудови демократичної , правової соціальної держави. У даний історичний проміжок часу працівники органів державної влади працюють у зміненому і постійно змінюваному оточені. Вони є об'єктом пильної уваги з боку громадян. Отже актуальність вироблення і впровадження такої програми зумовлена постійними змінами політичної, соціальної та економічної ситуації в країні та потребою переосмислення ключових понять і цінностей.

Ми вважаємо, що відкритість і прозорість діяльності державних службовців є необхідною передумовою ефективного державного управління. Тому розроблення та впровадження програми етичних стандартів в державному секторі є об'єктивно бажаними.

Возможно вы искали - Курсовая работа: Проектирование фрагмента технологии обучения по учебной дисциплине "Техническая эстетика"

Завдання та пріоритети розробки та впровадження програми етики державного службовця.

Етичні норми – це частина професіоналізму. Моральність в адміністративній роботі це принципова поведінка, а не автоматична дія. Етична поведінка державних службовців базується на комплексі правил, морально окресленій загальновизнаній реальності, яка постійно нагадує їм, хто вони. Одним із важливих елементів на яких базується окреслення завдань по впровадженню етики в природу державного службовця слід вважати політичну природу адміністративної роботи . Відповідальність адміністративного працівника включає дві сторони: об'єктивну відповідальність перед вищестоящим керівництвом, перед людьми та перед законом, а також суб'єктивну відповідальність – розуміння ступеню відповідальності перед самим собою. На цих тезах базується окреслення головних завдань та пріоритетів програми по впровадженню етики в державну службу обласного рівня.

Головними завданнями програми слід вважати:

- протидію корупції, зловживанням, неетичній та незаконній поведінці загалу;

- звернення уваги державних службовців на дотримання норм загальноприйнятої поведінки;

Похожий материал - Контрольная работа: Производственная эстетика

- захист тих державних службовців, які виконують свої обов'язки належним чином, добросовісно і чесно;

- захист громадян від протиправної поведінки посадових осіб;

- створення умов праці, що відповідають європейським стандартам;

- підвищення якості прийняття рішень та адміністративної активності в цілому відповідно до потреб громадян за груповими інтересами;

- удосконалення управлінського стилю в адмініструванні;

Очень интересно - Курсовая работа: Производственные и нравственные условия морального воздействия

- забезпечення перспектив для відкритої та більш раціональної адміністративної діяльності;

- застосування різноманітних форм контролю за роботою державних службовців;

- сприяння громадській довірі на основі самовдосконалення особистості кожного державного службовця.

Засоби досягнення мети програми

Для того щоб етичні принципи, норми, правила та стандарти перетворились в реалії ділового життя, вони повинні бути включені в процес прийняття рішень на всіх рівнях управління, а також в практику усіх державних службовців, тобто бути часткою реальної кадрової політики.

Вам будет интересно - Реферат: Происхождение древнегреческой трагедии и эстетическая категория "трагическое"

До основних механізмів , за допомогою яких впроваджуються в практику етичні норми, ми включаємо:

1. етичний кодекс

2. створення комітету по етиці

3. тренінги

4. соціальний аудит

Похожий материал - Реферат: Происхождение и развитие морали

5. юридичну службу

6. створення служби що розглядає претензії громадян з етичних питань.

Оскільки ми створюємо проект по програми ,пропонуємо проект „Етичного кодексу державного службовця”, що представляє найбільш обґрунтований, зібраний воєдино путівник до правильної поведінки. Коли окремі працівники визначають в щоденній практиці рівень етичності службової поведінки, вони можуть бути суб'єктивними, можуть залежати не тільки від рівня етичного виховання службовця, але й від рівня його освіти, культури, інформованості про стан справ, ступеня соціальної відповідальності, патріотичності і багатьох інших факторів. Етичний Кодексом пропонує сфокусувати свою увагу на основному, першорядному і підказує логічні рішення.

Існування етичного Кодексу адміністрації як колективного етичного стандарту допомагає зрозуміти етичність ділових рішень, письмова форма надає кодексу більшу значимість.