Срочно переведите текст Но бiзге риза. Сякен Сартбаев пен жанкуйерлер кос колын котеруге бар. Якесы Султаннан бир ели калар емес. Ойткены баласы - чемпион. Бес бала Кенес Одагынын Батыры Нурсултан Есболатов атындагы жулденын жулдегерлеры. Улкен жетыстык. Ертенгысын куанышты мектеп директорынын озы жалгастырды. Ушыншы сабактан кейынгы улкен узылесте, букыл мектеп балалары екыншы кабаттагы залга сам тузеды. Мемлекеттык Гимнды орындадык. Одан кейын Сябира Карабаева: - Ауылдамыздын, мектебымыздын намысын коргап, уздык женыске жеткендерге алгысымды айтамын.Енды сол жулдегерледы марапаттуга кошемыз. Сартбаев Султан Сябенкулы! Топ баланын ышынен мурнын пыс пыс тарткан, денели, якесыне уксаган бала шыгып, ортага беттеды. Менын жанымда Султаннын якесы Сякен турган. Мектеп директорынын Султан есымыне озын коса атаган сятте жанырынан кос тамшы ыршып кетты. Ел неге риза болды? Якесы баласы Султаннан неге калмай жур? Балалар кандай жулденын жулдегерлеры? Ушыншы сабактан кейын узылысте мектеп окушылар не ыстеды? Кандай ян орындалды? Султыннын якесы баласынын аты аталганда кандай куйде болды?

Срочно переведите текст Но бiзге риза. Сякен Сартбаев пен жанкуйерлер кос колын котеруге бар. Якесы Султаннан бир ели калар емес. Ойткены баласы - чемпион. Бес бала Кенес Одагынын Батыры Нурсултан Есболатов атындагы жулденын жулдегерлеры. Улкен жетыстык. Ертенгысын куанышты мектеп директорынын озы жалгастырды. Ушыншы сабактан кейынгы улкен узылесте, букыл мектеп балалары екыншы кабаттагы залга сам тузеды. Мемлекеттык Гимнды орындадык. Одан кейын Сябира Карабаева: - Ауылдамыздын, мектебымыздын намысын коргап, уздык женыске жеткендерге алгысымды айтамын.Енды сол жулдегерледы марапаттуга кошемыз. Сартбаев Султан Сябенкулы! Топ баланын ышынен мурнын пыс пыс тарткан, денели, якесыне уксаган бала шыгып, ортага беттеды. Менын жанымда Султаннын якесы Сякен турган. Мектеп директорынын Султан есымыне озын коса атаган сятте жанырынан кос тамшы ыршып кетты. Ел неге риза болды? Якесы баласы Султаннан неге калмай жур? Балалар кандай жулденын жулдегерлеры? Ушыншы сабактан кейын узылысте мектеп окушылар не ыстеды? Кандай ян орындалды? Султыннын якесы баласынын аты аталганда кандай куйде болды?

--> ЧИТАТЬ ОТВЕТ <--