Помогите пожалуйста с упражнение C

Помогите пожалуйста с упражнение C

Ответы:
Malika Boborykina
20-02-2010 23:03

an ice cream a lemon an egg a biscuit an ear a tomato an orange a banana an eye a nose an apple a sandwich

Мария Руснак
21-02-2010 07:07

An ice cream A lemon An egg A biscuit An ear A tomato An orange A banana An eye A nose An apple A sandwich