Разложите на множители. а) 27k^3-m^3 b) 18a^4-2b^2

Разложите на множители. а) 27k^3-m^3 b) 18a^4-2b^2

Ответы:
Zahar Kiselev
21-02-2010 04:43

27k^3-m^3 = =(3k-m)*(9k^2+3km+m^2) ============================================================ 18a^4-2b^2= =2(9a^4-b^2)= =2(3a^2-b)*(3a^2+b)