Разложите на множители. а) 27k^3-m^3 b) 18a^4-2b^2

Разложите на множители. а) 27k^3-m^3 b) 18a^4-2b^2

--> ЧИТАТЬ ОТВЕТ <--