Написати три речення з відокремленними прикладками, так щоб у першому реченні- прикладка стосувалася власної назви, у другому - займенника,у третьому - загального іменника.

Написати три речення з відокремленними прикладками, так щоб у першому реченні- прикладка стосувалася власної назви, у другому - займенника,у третьому - загального іменника.

Ответы:
Юлиана Панютина
21-02-2010 02:50

1. я живу в ніколаєвє 2.вона зйіла пять яблук.