Написати три речення з відокремленними прикладками, так щоб у першому реченні- прикладка стосувалася власної назви, у другому - займенника,у третьому - загального іменника.

Написати три речення з відокремленними прикладками, так щоб у першому реченні- прикладка стосувалася власної назви, у другому - займенника,у третьому - загального іменника.

--> ЧИТАТЬ ОТВЕТ <--