Ад назоўнікаў якога роду і з дапамога якіх суфіксаў утвараюцца прыналежныя прыме??нікі?

?нікі?

Ответы:
Арина Долинская
08-01-2019 07:39

Прыналежныя прыметнiкi утвараюцца ад асноу агульных i уласных адушауленных назоунiкау мужчынскага роду пры дапамозе суфiксау - оу (-ау), -ёу(-еу) i жаночага роду пры дапамозе  суфiксау -iн(ын), : рыбакоу, Васiлёу,дзядзькау, сястрын,вавёрчын,зязюлiн.