1. М ’який знак треба писати на місці обох пропусків у рядку А їдал..ня не працює, далеке майбут..нє Б ткац..кий верстат, срібний лан..цюжок В на тонкій жердин..ці, стан..те поруч Г обчислювал..ний прилад, дон..чине свято

алеке майбут..нє Б ткац..кий верстат, срібний лан..цюжок В на тонкій жердин..ці, стан..те поруч Г обчислювал..ний прилад, дон..чине свято

Ответы:
АЛЕНА МОСКАЛЕНКО
12-01-2019 14:48

Правильна відповідь - Г. М’який знак треба писати на місці обох пропусків у рядку - обчислювал..ний прилад, дон..чине свято.