Назвати самостійні та службові частини мови. Навести приклади.

Ответы:
Леся Гокова
12-01-2019 09:19

Самостійні: 1 Іменник: яблуко 2 Прикметник : яблучний 3 Числівник: другий 4 Займенник: ти 5 Дієслово: писати 6 Прислівник: вчора, цікаво Службові: 1 Прийменник: у, на.в 2 Сполучник:а,але 3 Частка:бо,то 1 Вигук просто вигук