Аюдын туган куны туралы ертегы

Ответы:
Дмитрий Сокил
12-01-2019 20:47

Бир куни Аюдын туган куни болайын деп жатырды. Аю озинин барлык достарын туган кунине шакырды. Аю барлыгын уйне телефон шалып катты куанды. Ол стол азирлеп болды да, достарын куте бастады. Есик согып еди Аю атып турып есикты ашты. Есикты ашса еки каскыр тур екен. Каскырлардын колында бал екен. Аю рахметин айтып столга отыра бериндер деп айтыпты. Жане ари карай солай келе берди. Аю жане Достары туган кунди оте жаксы откизди... Мен шагын жаздым...