Як мені дописати схеми реакцій? а) Са+SO2---> б)Mg(OH)2+H3PO4----> в) MgCl2+AgNO3---> г) CaCO3+HNO3---> д) Al + HCl--->

-> д) Al + HCl--->

Ответы:
Валерия Горожанская
12-01-2019 20:14

а)  2Са+3SO₂ =2CaSO₃ б)  3Mg(OH)₂ + 2H₃PO₄= Mg₃(PO₄ )₂ + 6H₂O в) MgCl₂+ 2AgNO₃= Mg(NO₃)₂ + 2AgCl г) CaCO₃+ 2HNO₃= Ca(NO₃)₂ + CO₂ + H₂O д) 2Al + 6HCl = 2AlCl₃ + 3H₂