Жалтыраган борки бар жарқ ыраган корки бар

--> ЧИТАТЬ ОТВЕТ <--