Визначте новий художній прийом, запроваджений М.Коцюбинським у систему української прози: а) прийом монологу (висловлювання людиною цілком суб’єктивної почуттєвої інформації); б)кінематографічний прийом (відбирання свідомістю, як кінокамерою, відповідних образів,деталей, предметів); в) кінематографічний прийом «напливу» (кадр на кадр); г) театрально-сценічний прийом (мінімалізація описовості на користь дії і вираження емоцій); д)прийом сну-марення (дійсність відображення через підсвідоме особисте сприйняття)

кої прози: а) прийом монологу (висловлювання людиною цілком суб’єктивної почуттєвої інформації); б)кінематографічний прийом (відбирання свідомістю, як кінокамерою, відповідних образів,деталей, предметів); в) кінематографічний прийом «напливу» (кадр на кадр); г) театрально-сценічний прийом (мінімалізація описовості на користь дії і вираження емоцій); д)прийом сну-марення (дійсність відображення через підсвідоме особисте сприйняття)

--> ЧИТАТЬ ОТВЕТ <--