Укажіть, який прийом використовує М.Коцюбинський у словах «На небі сонце – серед нив я»: а) іронії; б) асонансу; в) алегорії; г) алітерації; д) паралелізму

нив я»: а) іронії; б) асонансу; в) алегорії; г) алітерації; д) паралелізму

Ответы:
Владислав Ященко
23-01-2019 19:22