Реферат: Активи як найважливіший об єкт бухгалтерського обліку економічна сутність зміст принципи кла

Міністерство освіти України

Донецький національний університет

Кафедра обліку та аудиту

Курсоваробота

з «Теорії бухгалтерського обліку»

на тему:

«Активи як найважливіший об’єкт

бухгалтерського обліку:

економічна сутність, зміст, принципи класифікації,

розширення складу під впливом ринкових відносин»

студента II курсу денного відділення

спеціальності 0106 української групи

Возможно вы искали - Реферат: 1С Бухгалтерия: ответы на вопросы

Єфремова Святослава Олексійовича

Науковий керівник: Смирнова Лариса Дмитрівна

Донецьк

2000 р.


Реферат

Курсова робота: 20 стор., 2 мал., 15 джерел.

Тема: “Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку: економічна сутність, зміст, принципи класифікації, розширення складу під впливом ринкових відносин”.

Мета роботи: вивчити економічну сутність активів, принципи їх класифікації а також зміни у їх складі внаслідок реформування бухгалтерського обліку та впровадження НСБО на Україні.

Методи дослідження: робота з літературою, дедукція та індукція, логічний аналіз.

Похожий материал - Реферат: Accounting and Finance in AS Diena

Встановлено, що, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, як і в міжнародній практиці, активи є першим і найважливішим об’єктом бухгалтерського обліку.

Дослідження показало, що найважливішими активами, які контролює підприємство, є основні засоби, нематеріальні активи та запаси.

Одним із пріоритетних завдань сучасного бухгалтерського обліку є виконання “принципу обачності”, який включає в себе принцип незавищення реальної вартості активів. Діючі до впровадження Національних стандартів положення вітчизняного бухгалтерського обліку не здатні були забезпечити виконання цієї вимоги, що робило фінансову звітність непридатною для використання. Після впровадження НСБО виконання цього принципу стало можливим, завдяки нововведенням, відсутнім до цього (таким, наприклад, як резерв сумнівних боргів та ін.).

Ключові поняття: ресурси, господарські засоби, майно підприємства, класифікація, НСБО, справедлива вартість.

Студент _________________ С. Єфремов

ЗМІСТ

Вступ4

Розділ 1. Розвиток поняття активів та їх економічної сутності5

Очень интересно - Реферат: 1С-бухгалтерия

1.1. Генезис поняття активів у західній бухгалтерській думці 5

1.2. Активи в радянському бухгалтерському обліку 6

Розділ 2. Класифікація активів9

2.1. Класифікація за характером участі у господарському процесі 10

2.2. Класифікація за формами функціонування 11

Вам будет интересно - Реферат: GAAP

2.3. Класифікація за функціональною роллю у процесі відтворення 12

2.4. Класифікація за ступенем ліквідності 14

Розділ 3. Зміст поняття “активи” за НСБО15

Висновок19

Список використаної літератури 20


Вступ

Похожий материал - Реферат: Buh uchet

Система бухгалтерського обліку, яка існувала до недавнього часу в нашій країні, була створена зусиллями багатьох поколінь вчених і практиків. Не можна сказати, що вона цілком себе виправдала, але на час свого існування вона досить непогано виконувала поставлені перед нею завдання.

Проте в даний час у залежності від організаційно-правової форми власності на території України діють різноманітні види підприємств, що з’явилися в процесі переходу економіки нашої країни до ринкових відносин. Тому виникла необхідність адаптувати бухгалтерський облік і звітність до вимог перехідного періоду і міжнародної інтеграції української економіки. Такого роду необхідність призвела до перетворення всього обліку в більш оперативну, необтяжену громіздкими регістрами, інформаційно-управлінську і доступну в застосуванні систему.

Істотним змінам піддаються теоретичні і методологічні основи теорії бухгалтерського обліку, як-от: зміст і визначення предмета бухгалтерського обліку, його об’єкти, основні задачі, вимоги і принципи.

У таких умовах вивчення правил, принципів та закономірностей бухгалтерського обліку уявляється надзвичайно важливим. І, природно, на перше місце виходить категорія, без якої принципово неможливо здійснювати будь-яку господарську діяльність — активи.