Билеты: зно химия 2007 с ответами

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з хімії перевіряє:

• відповідність знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам;

• рівень навчальних досягнень учнів;

• ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів

до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.

Возможно вы искали - Билеты: ЗНО химия 2008 с ответами

При укладанні тесту були використані підручники та посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для класів універсального, природничого, математичного профілю та для спеціалізованих шкіл і класів з поглибленим вивченням хімії.

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Позначте твердження, що розкриває закон об’ємних відношень: об’єми газів, що вступають у реакцію, відносяться один до одного і до об’ємів добутих газоподібних продуктів як:

А невеликі цілі числа;

Б добутки цілих чисел;

В кількості цих газів;

Похожий материал - Билеты: ЗНО география 2008 с ответами

Г відносні густини цих газів.

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати визначення законів, що вивчені.

2. Позначте співвідношення мас йоду та розчинника відповідно в дезінфікуючому засобі “Йод, розчин для зовнішнього застосування спиртовий 5 %”:

А 5 до 20;

Очень интересно - Реферат: зно биология 2007 с ответами

Б 1 до 19;

В 1 до 25;

Г 2 до 18.

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Розуміти поняття масової частки розчиненої речовини в розчині.

Вам будет интересно - Билеты: ЗНО биология 2008 с ответами

3. Позначте формулу, яку використовують для обчислення масової частки розчиненої речовини:

А Б В Г
; ; ; ;

Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати формулу для обчислення масової частки розчиненої речовини в розчині.

4. Позначте формулу несолетворного оксиду:

А Na 2 O ;

Б CO 2 ;

В NO 2 ;

Г NO .

Правильна відповідь: Г