Разложите многочлен нв множители а-8в

Ответы:
BOZHENA SOLDATENKO
06-03-2019 10:20

А - 8b = a -(2b) = (a-2b) * (a+2ab+4b)

Похожие вопросы: