Билеты: ЗНО биология 2009 с ответами

1. Вимерлі організми досліджує наука ...

палеонтологія.

2. Який рівень організації живої матерії забезпечується взаємодією різних органів, які об’єднуються у системи органів?

організмовий

3. Катіони якого хімічного елемента зумовлюють блакитне забарвлення крові головоногих молюсків?

Возможно вы искали - Билеты: ЗНО английский язык 2009 с ответами

Купруму

4. Фрагмент кодогенного ланцюга ДНК складається з нуклеотидів, розташованих у такому порядку:
ГТА ГЦГ ААТ ЦЦГ АГТ АЦА
Визначте склад і послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюзі. (див. таблицю ”Генетичний код”, подану на останній сторінці Вашого зошита)

гіс – арг –лей – глі – сер – цис

5.Яку функцію виконує органела рослинної клітини, позначена буквою Х?

осморегуляції

Похожий материал - Билеты: ЗНО украинский язык и литература 2009 с ответами

6. Біологічно активні речовини, які утворюються в певних клітинах вищих рослин і грибів називаються ...

фітогормони.

7.Рослинна клітина від тваринної відрізняється наявністю ...

пластид.

8. Скільки аутосом і яку статеву хромосому одержує донька від батька?

Очень интересно - Билеты: ЗНО физика 2009 с ответами

22 аутосоми та X-хромосому

9. Яка органела клітини здатна утворювати фрагменти клітинної мембрани?

ендоплазматична сітка

10. У клітині томатів кількість хромосом дорівнює 24. Спочатку в цій клітині відбувся мейоз, потім три новоутворені клітини дегенерували, а четверта відразу ж пройшла три мітотичні поділи без цитокінезів. Скільки клітинних ядер і скільки хромосом у кожному з них буде після всіх перетворень?

8 ядер з 12 хромосомами в кожному

Вам будет интересно - Билеты: ЗНО немецкий язык 2009 с ответами

11. Послідовне перетворення органічних кислот (цикл Кребса) відбувається в ...

матриксі мітохондрій.

12. Російський вчений Дмитро Йосипович Іванівський у 1892 році довів існування ...

вірусів.

13. Групу прокаріотів називають анаеробними, якщо вони ...

Похожий материал - Реферат: зно математика 2007 с ответами

отримують енергію за рахунок безкисневого розщеплення органічних речовин.

14. Реакції організму на подразники зовнішнього і внутрішнього середовища, які відбуваються за участю нервової системи, це – ...

рефлекси.

15. В одній пробірці міститься розчин кухонної солі, а в другій – розчин цукру. До кожної пробірки додали однаковий реагент. У першій жодних змін не відбулось, а в другій почався процес з виділенням вуглекислого газу. Що було додано у пробірки?