Билеты: ЗНО украинский язык и литература 2009 с ответами

1. Синоніми наведено в рядку

А зустрічати гостя – проводжати гостя
Б жвавий хлопчина – прудкий хлопчина
В привозити подарунки – привезені подарунки
Г будівельний кран – водопровідний кран

Б

2. Фразеологічний зворот ужито в рядку

А А мелодія лине, як дніпрова вода.
Б Людська заздрість – гірша, як слабість.
В Ішов би робити, а не байдики бити!
Г За Борисполем житом виспілим хоч які замилуються очі.

В

3. Складним є речення

А Верби, схилившись над тихим Дінцем, розчісують коси зелені.
Б На заході ще жевріло небо, а в степу вже заходила ніч.
В Липневий день мандрує пішки, казки нашіптує малечі.
Г Пішла дорога то маленькими сосновими лісками, то болотами, то полями.

Б

4. Не відмінюються всі слова рядка

А бюро, журі, вікно
Б кенгуру, турне, ательє
В тире, вапно, жалюзі
Г графіті, інтерв’ю, колесо

Б

Прочитайте текст і виконайте завдання 5–7 до нього.


(1)Постукала весна в прозорий кришталь вікон, торкнулася серця лоскітливим подихом травня й невтримно поманила в замріянний гай. (2)А в гаю синіми вогниками коливаються на тонких стебельцях проліски. (3)Схожі вони на бірюзові намистинки розгублені чиєюсь невинною рукою між вузеньких листочків боязкої травиці. (4)Може, то безжурний жайвір бризнув на галявину іскриневичерпного натхнення чи соромлива синичка розсипала зерна свого пестливого співу?

Возможно вы искали - Билеты: ЗНО физика 2009 с ответами

5. Орфографічну помилку допущено в слові

А замріянний
Б безжурний
В невичерпного
Г пестливого

А

6. Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А першому
Б другому
В третьому
Г четвертому

В

7. Вставне слово є в реченні

А першому
Б другому
В третьому
Г четвертому

Г

8. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А б..регти, восьм..ро, шел..ст, п..ріжок
Б з..леніти, виш..нька, к..шеньковий, ч..рнетка
В мавп..ня, книж..чка, вел..тень, тр..вожний
Г шерш..нь, визволит..ль, м..гдаль, в..селощі
Д ріднес..нький, жод..н, кис..нь, с..зонний

Д

9. Усі слова написані правильно в рядку

А викладацький, молотьба, вохкість
Б карпатський, дорожчати, робітництво
В криворізький, об’їжджати, французський
Г інтелігентський, сонячний, надхнення
Д тюркський, свідотство, соняшник

Б

Похожий материал - Билеты: ЗНО немецкий язык 2009 с ответами

10. Апостроф пишеться в усіх словах рядка

А пів..яблука, марнослів..я, скип..ятити, без..ініціативний
Б львів..янин, підрум..янений, з..являтися, ф..юзеляж
В подвір..я, пан..європейський, р..яжанка, трав..янистий
Г торф..яний, між..ярусний, кон..юнктура, дев..яносто
Д Лук..яненко, Св..ятослав, Мар..яна, Карп..юк

Г

11. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

А і..раціональний, груп..а, Гол..андія
Б ас..иміляція, і..новація, священ..ий
В Пікас..о, примадон..а, рот..ердамець
Г годин..ик, інтел..ект, га..льський
Д дік..енсівський, буд..ист, ал..ея

В

12. Форми ступенів порівняння прикметників правильно утворено в рядку

А багатший, більш вірогідний, щонайрозвинутіший, найбільш цивілізований
Б менш відомий, пресильніший, найохайніший, найменш визначний
В дешевший, сліпіший, найнижчий, найбільш самостійний
Г повніший, більш прозорий, самий тонкий, найменш потужний
Д кращий, менш цікавий, якнайшвидший, більш видатніший

А

13. Граматично правильне продовження речення «Обираючи стиль одягу,..» подано в рядку

А витрачається багато часу.
Б зважайте на певні норми.
В підкреслюється індивідуальність.
Г велике значення має колір.
Д ваш гардероб має залежати від погоди.

Б

14. Граматично правильно утворено словосполучення

А програміст по професії
Б відправити по пошті
В виплатити по сто гривень
Г дбайливий по відношенню до майна
Д подорожувати по європейським країнам

В

Очень интересно - Реферат: зно математика 2007 с ответами

15. Правильно узгоджений числівник з іменником у реченні

А Квартет утворюють чотири виконавці.
Б До редакції надійшло два сценарія.
В Концерт тривав майже півтора години.
Г Для вистави слід використати чотирьох прожекторів.
Д Батальні сцени фільму знімали два з половиною місяців.

А

16. Сполучник умови вжито в реченні

А Принеси води, бо дуже хочу пити.
Б З’явились хмари, так що буде дощ.
В Коли бажання добре, то й дорога легка.
Г На те коня кують, щоб не спотикався.
Д Хоч була пізня осінь, день стояв погожий.

В

17. Правильно утворено всі імена по батькові в рядку

А Юрійович, Петрівна, Валерієвич
Б В’ячеславівна, Євгенович, Кузьмич
В Святославович, Матвійович, Ігоревна
Г Іванівна, Іллінічна, Геннадійович
Д Арсенівна, Яківович, Романівна

Б

18. Кома НЕ СТАВИТЬСЯ в реченні (розділові знаки пропущені)

А На подвір’ї голосно сміються діти і пурхають горобці.
Б І жмуриться вікнами наша хатина і шепче задумливий сад.
В День був сонячним і небо здавалося ще більшим.
Г Жайворонок заспівав для своєї жіночки і їй теж захотілося злетіти в небо.
Д Мені потрібне слово а не слава.

А

19. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

А юридичний, заощадження, більярд
Б дзюдоїст, мультиплікація, шампіньйон
В шлягер, Бессарабія, узбережжя
Г щитоносець, Макіївка, дюжина
Д б’ють, від’єднання, барельєф

Д

Вам будет интересно - Реферат: зно физика 2007 с ответами

20. Граматично правильно побудовано речення

А Проаналізуймо зроблені висновки попередніми дослідниками.
Б Науковці вони ретельно досліджують найвіддаленіші куточки планети.
В Секретарка надрукувала звіт директора, що був готовий для публікації.
Г Зібравшись у головній залі, почалося підсумкове засідання експертної комісії.
Д Доповідач наголосив на важливих моментах і узагальнив роботу семінару.

Д

21. Правильно утворені дієслівні форми в рядку

А лікувати – лічу, лікуєш, лікуйте
Б очолити – очолю, очолиш, очоліть
В пролити – проллю, проллєш, пролийте
Г полоскати – полощу, полоскаєш, полощіть
Д провести – проводжу, проводиш, проводьте

В

22. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення «Зранку ми почали непокоїтися…» обрати

А так що настрій зіпсувався на цілий день.
Б бо кожен з нас почувався досить невпевнено.
В проте погода посприяла нам і цього разу.
Г й обговорювати можливі перешкоди.
Д передчуваючи серйозні ускладнення.

В

23. Підкреслена буква позначає той самий звук в усіх словах рядка

А ф ужер, лев кой, мараф он, симф онія
Б пишет ься, т юлень, ст іл, т ьмяний
В х ибний, х валько, сх опити, мох
Г прос ьба, с ім’я, прихильніс ть, с яйво
Д к олесо, мок рий, вок зал, ск упість

В

24. Доберіть до фразеологізмів антоніми

Фразеологізм

Антонім

Похожий материал - Реферат: Таблиці стародавня історія України

1 як на долоні

А як свиня на коня

2 як камінь під гору котити

Б як у тумані