Билеты: ЗНО физика 2009 с ответами

1. Рух тіла описано рівнянням х = 4 - Зt + 2t2 , де всі величини виражено в одиницях SI. Визначте проекцію швидкості тіла на вісь ОХ через 2 секунди після початку руху.

А - 6 м/с

Б 5 м/с

В 6 м/с

Г 8 м/с

Б

Возможно вы искали - Билеты: ЗНО немецкий язык 2009 с ответами

2. За поданим графіком залежності координати тіла від часу визначте можливий графік залежності проекції швидкості цього тіла від часу.

A

3. Вантаж масою 5,19 кг підвішено до невагомих стержнів (див. рисунок). З'єднання у точках А, В, С є шарнірними. Довжина стержня АВ становить 70 см, довжина стержня ВС -35 см. Визначте силу, що стискає стержень АВ. Уважайте, що g = 10 м/с2 , корінь квадратний з 3 дорівнює 1,73.

Похожий материал - Реферат: зно математика 2007 с ответами

A 20 Н

Б 30 H

В 50 H

Г 60 H

Г

4. Брусок тягнуть угору похилою площиною. Рух бруска є рівномірним. Визначте ККД цієї похилої площини, якщо її довжина дорівнює 0,5 м, а висота — 0,2 м. Результати зважування бруска подано на фото, розміщеному праворуч. Уважайте, що g - 10 м/с2 .

A 85%

Б 80%

В 75%

Г 50%

Б

5. Пластилінова кулька вільно падає на підлогу без початкової швидкості. Укажіть графік, що відображає залежність потенціальної енергії цієї кульки від часу.

В

Очень интересно - Реферат: зно физика 2007 с ответами

6. Повітряну кулю об'ємом 200 м3 наповнено теплим повітрям. Куля з підвішеним до неї вантажем плаває на невеликій висоті над землею, де густина зовнішнього повітря дорівнює 1,3 кг/м3 . Загальна маса оболонки кулі та вантажу, що підвішений до кулі, становить 100 кг. Визначте густину повітря всередині кулі.

А 1,25 кг/м3

Б 0,8 кг/м3

В 0,5 кг/м3

Г 0,05 кг/м3

Б

Вам будет интересно - Реферат: Таблиці стародавня історія України

7. Визначте, під час якого із зазначених процесів з певною масою газу концентрація молекул газу не змінюється.

A Ізохорний процес
Б Ізотермічний процес
В Адіабатний процес
Г Ізобарний процес

A

8. Початковий об'єм газу становить 60 л. Визначте, яким стане об'єм цієї маси газу, якщо абсолютна температура підвищиться від 300 К до 450 К, а тиск зменшиться в 2 рази.

А 20 л

Б 45 л

В 80 л

Похожий материал - Билеты: ЗНО украинский язык 2010 2 сессия с ответами

Г 180 л

Г

9. Температура нагрівника ідеальної теплової машини дорівнює 527 0 С, а температура холодильника становить 7 0 С. Визначте, яку кількість теплоти має передати нагрівник робочому тілу, щоб машина виконала корисну роботу, що дорівнює 5,2 кДж.

А 0,07 кДж

Б 3,4 кДж