Реферат: зно физика 2007 с ответами

Для підготовки та виконання тесту з фізики ЗНО 2007 року слід користуватися підручниками і посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Зміст завдань тесту відповідає програмовим вимогам зовнішнього незалежного оцінювання з фізики.

Частина І

Завдання 1– 25 з вибором правильної відповіді

1. Тіло рухається у площині хОу . Визначте, яка з наведених на рисунку залежностей свідчить про прямолінійний рух тіла.

А Б В Г Д

Правильна відповідь : Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням : Механічний рух. Система відліку.

2. Для прямолінійного руху за графіком залежності проекції прискорення тіла від часу визначте графік залежності проекції швидкості цього тіла від часу. υ =5 м/с.

А Б В Г Д

Возможно вы искали - Реферат: Таблиці стародавня історія України

Правильна відповідь : Д

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням : Графіки залежності кінематичних величин від часу при рівномірному і рівноприскореному рухах.

3. Два однакові диски обертаються навколо своїх осей. Точки накраю першого диска мають в 4 рази менше нормальне прискорення, ніж точки на краю другого диску. Знайдіть відношення періоду обертання першого диска до періоду обертання другого диска.

А 4 Б 2 В 0,5 Г 0,25 Д 16

Правильна відповідь : Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням : Рух по колу з постійною за величиною швидкістю. Період і частота обертання. Лінійна і кутова швидкості. Доцентрове прискорення.

Похожий материал - Билеты: ЗНО украинский язык 2010 2 сессия с ответами

4. Укажіть, у якому з перелічених нижче випадків спостерігається явище інерції:

А камінь вільно падає;
Б артилерійський снаряд летить з гармати у ціль по параболі;
В автомобіль рухається рівномірно прямолінійно;
Г супутник рухається по орбіті;
Д в момент старту ракети космонавт відчуває перевантаження

Правильна відповідь : В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням : Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея.

5. Визначте, яку загальну масу має смугастий циліндричний вантаж. Призматичні вантажі на фото мають масу по 100 г кожен.

А 300 г Б 200 г В 100 г Г 150 г Д 250 г

Очень интересно - Билеты: ЗНО украинский язык 2010 3 сессия с ответами

Правильна відповідь : Д

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням : Третій закон Ньютона та умови рівноваги тіла.

6. Учні на уроці фізкультури грають у волейбол. Визначте максимальну висоту (у метрах) відносно рук гравців, якої досягає м’яч, якщо відомо, що у польоті між двома ударами він перебуває 2 с. Вважайте, що g =10 м/с2 .

А 20 м Б 10 м В 5 м Г 2,5 м Д 1,25 м

Правильна відповідь : В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням : Рух тіла під дією сили тяжіння.

Вам будет интересно - Билеты: ЗНО английский язык 2010 с ответами

7. На рисунку в координатах р, V зображений замкнутий цикл 12341, здійснений незмінною масою газу (лінія 23 – частина гіперболи). Визначте, який вигляд має даний цикл у координатах р, T .

А Б В Г Д

Правильна відповідь : В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням : Ізопроцеси в газах.

8. На рисунку показані різні циклічні процеси, здійснені тією самою масою газу. Визначте, під час якого циклу газ виконав найбільшу роботу.

А Б В Г Д
Цикл А Цикл Б Цикл В Цикл Г Цикл Д

Правильна відповідь : В

Похожий материал - Билеты: ЗНО история Украины 2010 1 сессия с ответами.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням : Робота в термодинаміці.

9. Два молі ідеального одноатомного газу розширюються без теплообміну з навколишнім середовищем. Температура газу при розширенні зменшилася на 10 ºС. Визначте роботу, виконану газом при розширенні. R =8,31 Дж/(К·моль).

А Б В Г Д
249,3 Дж 124,7 Дж 498,6 Дж 166,2 Дж 415,5 Дж

Правильна відповідь : А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням : Адіабатний процес.