Билеты: ЗНО химия 2009 с ответами

1. На якому з малюнків зображено процес правильного виконання лабораторної дії з дотриманням правил техніки безпеки.

A

2. Визначте формулу складної речовини.

A Al

Б N2

В O3

Возможно вы искали - Билеты: ЗНО география 2009 с ответами

Г SO3

Г

3. Правильний запис повного йонного рівняння - це ...

A CuO + 2HCl = Cu2+ + Cl2 - + H2 O
Б CuO + 2H+ + 2Cl- = Cu2+ + Cl2 - + H2 O
В CuO + 2H+ + 2Cl- = Cu2+ + 2Cl- + H2 O
Г Cu2+ + O2- + 2H+ = Cu2+ + Cl2 - + H2 O

В

4. Ізотопи - це ...

A нукліди одного хімічного елемента
Б нукліди різних хімічних елементів
В прості речовини одного хімічного елемента
Г прості речовини різних хімічних елементів

A

5. Чому Сульфур і Хром розташовано в одній групі періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва?

A атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних орбіталей
Б атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних електронів
В атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число енергетичних рівнів
Г Сульфур і Хром мають однакову валентність за Гідрогеном

Б

6. Однакову кількість енергетичних рівнів мають атоми елементів із протонними числами ...

Похожий материал - Билеты: ЗНО биология 2009 с ответами

A 15 і 16

Б 7 і 15

В 8 і 16

Г 15 і 33

A

7. Сполука з йонним зв’язком ...

Очень интересно - Билеты: ЗНО английский язык 2009 с ответами

A H2

Б HF

В NaF

Г H2 O

В

8. Сполука, що належить до амфотерних гідроксидів, - це ...

Вам будет интересно - Билеты: ЗНО украинский язык и литература 2009 с ответами

A Ba(OH)2

Б CH3 OH

В Mn(OH)2

Г Zn(OH)2

Г

9. У результаті якої хімічної реакції утворюється кислота?

Похожий материал - Билеты: ЗНО физика 2009 с ответами

A N2 O + H2

Б SO2 + H2 O →

В SiO2 + H2 O →

Г ZnO2 + H2 O →

Б